اندیشمندان روابط عمومی و ارتباطات: دکتر سید رضا نقیب السادات

[ad_1]


اندیشمندان روابط عمومی و ارتباطات: دکتر سید رضا نقیب السادات


 


4 Ways to Go Beyond the Press Release in a Post Panda World image panda bear 1113tm pic 106 300x199


 


 


سوابق علمی ،پژوهشی واجرایی
الف)مشخصات فردی

نام : سیدرضا :

نام خانوادگی : نقیب السادات

شغل کنونی : عضو هیات علمی گروه ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی،دانشکده علوم اجتماعی از 1374 تاکنون


 


ب ) تحصیلات
لیسانس : علوم اجتماعی ( ارتباطات اجتماعی ) ، تهران ، دانشکده علوم اجتماعی ، دانشگاه علامه طباطبایی
لیسانس : مترجمی زبان انگلیسی ، تهران ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد جنوب تهران
فوق لیسانس : جامعه شناسی ، تهران ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد تهران
فوق لیسانس : تحقیق در ارتباطات اجتماعی ، تهران دانشگاه علامه طباطبایی ، دانشکده علوم اجتماعی
دکتری : جامعه شناسی ، تهران ، واحد علوم وتحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی
دکتری: ارتباطات ، دانشگاه علامه طباطبایی ، دانشکده علوم اجتماعی ، گروه ارتباطات
دکتری : زبانشناسی ، دانشگاه پونا ، هندوستان


 


ج) تالیف کتاب :
1- مجموعه 10 سال آزمون علوم ارتباطات ، انتشارات کارآفرینان ، تهران 1379 .

2-
واژه نامه علوم ارتباطات ، انتشارات کارآفرینان ، تهران 1379 .

3-
واژه نامه جامعه شناسی ، در دست حروفچینی .

4-
ارتباطات و تغییر اجتماعی در کشورهای در حال توسعه ، گوران هدابرو ، کانون ترجمه و نشر آفتاب .

5-
جهانی سازی ، انتشارات کتاب صبح ، تهران 1380 .

6-
ماخذ شناسی تبلیغ ، موسسه فنون انتشار جمعی ،در دست حروف چینی.

7-
مفاهیم اساسی ارتباطات ،(2 جلد)،دردست نمونه خوانی ،موسسه فنون انتشار جمعی
8- راهنمای آماده سازی طرحهای تحلیل محتوی ، انتشارات پژوهشگاه فرهنگ ومعارف ،1384
9- استعمار فرا نو ، انتشارات پژوهشگاه فرهنگ ومعارف ،در دست آماده سازی وچاپ
11- تحلیل محتوی :روش تحلیل پیامهای ارتباطی ،انتشارات حفاظت اطلاعات ناجا؛1388.

12-
راهنمای عملی آماده سازی طرحهای پیمایشی، نشر علم1391.

13-
مقدمه ای بر روش تحلیل گفتمان ،انتشارات دانشگاه فارابی ،تهران 1389
14- روش شناسی علوم ارتباطات ،نشرعلم ،1391
15- معنی شناسی خبر،خبرگزاری فارس ،تهران ،1390
16- اصول هنجاری خبر ،اداره کل پژوهش معاونت سیاسی صداوسیمای ج.ا.ا،تهران 1391.

17-
راهنمای عملی طرحنامه نویسی درروش تحلیل محتوی ،انتشارات علم 1391.

18-
روشهای تحقیق درارتباطات ،انتشارات علم ، 1391
19- واژه نامه علوم ارتباطات وپژوهشهای رسانه ای ،موسسه فنون ،1391.


 


د)مقالات:( مندرج در نشریات علمی ، پژوهشی ، ترویجی ، ( تالیف و ترجمه ))
1- اینترنت و تهاجم فرهنگی ، فصلنامه سنجش و پژوهش ، 1379
2- جهانی سازی و ابزار آن ، فصلنامه فرهنگی اجتماعی شورای عالی زنان ، ریاست جمهوری ، 1380
3- وضعیت زنان در عرصه جهانی شدن ، کتاب زنان ، .1380
4- وضعیت پژوهشهای رسانه ای در عصر جهانی سازی ارتباطات ، فصلنامه سنجش و پژوهش ، 1380
5- مخاطب پژوهشی و روشهای آن ، فصلنامه سنجش و پژوهش ، 1380
6- بررسی نظرات مسئولان دانشگاهها در خصوص روش پذیرش دانشجو به شیوه متمرکز :فصلنامه سیاست علمی وپژوهشی 1367
7- فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران ، فصلنامه سیاست علمی و پژوهشی ، شماره 2 پاییز و زمستان 1371
8- انگیزه در ارتکاب جنایت ، هفته نامه حوادث ، شماره 4 .

9-
سایه خشونت در امریکا ، هفته حوادث ، شماره 5 .

10-
لحظه ای غفلت عمری پشیمانی ، هفته حوادث ، شماره 14 و شماره 15
11- بررسی عوامل موثر بر رضامندی مردم از مطبوعات ، فصلنامه رسانه ، 1377 ، شماره – .

12-
تکنولوژیهای جدید ارتباطی ، جهانی سازی و جوامع چند فرهنگی ، گزارشی از چهلمین نشست محققان انجمن بین المللی تحقیق در ارتباطات ، فصلنامه رسانه ، سال 1376 ، شماره – .

13-
بررسی مسایل و مشکلات ازدواج ، هفته نامه حوادث .

14-
ویدئو و نقش آن در آموزش صیادی ( مقاله ارائه شده در چهارمین کنفرانس شیلات ایران ) تهران ، 1371
15- روزنامه نگاری عینی موافقان و مخالفان ، فصلنامه رسانه ، شماره ، پاییز 1375 .

16-
بررسی محتوای فیلمهای پر مصرف ویدئویی ، فصلنامه نمونه پژوهش ،1379
17-ساختار وبلاگهای فارسی زبان؛فصلنامه علوم اجتماعی(علمی – پژوهشی)،1386
18- شیوه های علمی انجام طرحهای تحلیل محتوی ، فصلنامه پیام مدیران صدا و سیما
19- رسانه ها وجهانی سازی ،نشریه زمانه ،1383
20- جهانی سازی و ابزار آن 2، فصلنامه فرهنگی اجتماعی شورای عالی زنان ، ریاست جمهوری ، 1380
21- رسانه ومدیریت بحران ،فصلنامه پژوهشهاس ارتباطی ،تهران 1388.

22-
مخاطب وروشهای مخاطب پژوهی،کتاب ماه علوم اجتماعی ،تهران 1388.

23-
نظام مطلوب تبلیغات بازرگانی در ایران،اطلاعات سیاسی – اقتصادی(علمی – پژوهشی)،شماره های 225-226؛مردادوتیر 1385
24- بررسی دیدگاههای اساتید نسبت به نهضت تولید علم وجنبش نرم افزاری ؛قصلنامه دانشگاه اسلامی(علمی –پ‍‍ژوهشی) ،تهران
25- بررسی دیدگاههای دانشجویان نسبت به نهضت تولید علم وجنبش نرم افزاری ؛قصلنامه دانشگاه اسلامی(علمی – پ‍‍ژوهشی) ،تهران
29- تعامل دانشگاهیان با نظام ومدیریت کلان کشور ؛قصلنامه دانشگاه اسلامی(علمی – پ‍‍ژوهشی) ،تهران
30- نظام مطلوب مهندسی فرهنگی ،مقاله ارائه شده به کنفرانس مهندسی فرهنگی ،شورایعالی انقلاب فرهنگی ،دیماه 1385.

31-
مهندسی فرهنگی رادیو:رویکردی فرهنگی به توسعه از طریق ارتباطات رادیویی؛دومین اجلاس جهانی رادیو(abu)،تهران 1388.

32-
تهدیدات رسانه ای غرب ومدیریت بحران؛مقاله به سمینار رسانه وبحران؛صداوسیمای ج.ا.ا ،پاییز 1386.

33-
سکولاریسم ومخاطب پژوهی ؛مرکز تحقیقات اسلامی صدا وسیما قم ؛همایش تلویزیون وسکولاریسم.

34-
دیدگاههای مقام معظم رهبری در خصوص نقشه حامع علمی کل کشور ؛همایش نقشه جامع علمی کشور؛دانشگاه علامه طباطبایی ؛بهمن 1385
35- پیش شرطهای دسترسی به جامعه دانایی محور با تاکید بررسانه های بومی در استان بوشهر؛سمینار گردشگری بوشهر؛دیماه 1385
36- نقش زبان در خبر،مجموعه بایسته های خبر ؛معاونت سیاسی صداوسیما،1383
37- آسیبهای فرهنگی فقدان نظامنامه تبلیغات بازرگانی ،فصلنامه پژوهش وسنجش ،شماره 29،یهار 1381
38- جهانی شدن ؛زمینه ها وبازتاب آن در پژوهشهای رسانه ای ،فصلنامه پژوهش وسنجش ،شماره 25 ،بهار 1380.

39-
کلیات راهکارهای اسلامی شدن دانشگاهها (1)،فصلنامه دانشگاه اسلامی(علمی –پژوهشی) ؛شماره 25و26
40- کلیات راهکارهای اسلامی شدن دانشگاهها (2)،فصلنامه دانشگاه اسلامی(علمی –پژوهشی) ؛شماره 27
41- مردم سالاری دینی ؛فصلنامه دانشگاه اسلامی(علمی –پژوهشی) ،شماره 21و22
42- ضرورت طراحی وتدوین نظام جامع تبلیغات بازرگانی،ماهنامه دانش تبلیغات ،تهران 1384.

43-
نقش بسیج دانشجویی در دانشگاهها،فصلنامه مطالعات بسیج ،تهران 1383
44- نقش شبکه های اطلاع رسانی در همسر یابی،فصلنامه سازمان ملی جوانان ،تهران1388
45- رسانه های خبری وبیداری اسلامی ،فصلنامه مشرق موعود(علمی –پژوهشی) شماره 18،تهران ،1390
46- تهدیدات رسانه ای غرب ونقش بسیج در رفع تهدیدات،فصلنامه مطالعات بسیج(علمی –پژوهشی) ،تهران 1390.

47-
ساختار وبلاگهای فارسی زبان ،فصلنامه علوم اجتماعی(علمی –پژوهشی) ،تهران ،1389.

48-
الزامات ومانع استقرار شهر الکترونیک در ایران، فصلنامه راهبرد فرهنگ(علمی –پژوهشی) ،تهران 1389.

49-
روش شناسی تحلیل واستنباط مضامین موعودگرا ،فصلنامه مشرق موعود (علمی –پژوهشی)

50 –
رسانه ومدیریت بحران ؛فصلنامه پژوهشهای ارتباطی ،ویژه نامه شماره 1 رسانه ومدیریت بحران
51- رو ش شناسی پیوست نگاری فرهنگی ،کنگره بین المللی پیوست نگاری فرهنگی ،بوشهر ،1391


 


ه)مقالات در سمینارهای خارجی :


– ICA Pre conference 2006 ، The Preconditions Of Access To Knowledge Society In Developing countries (with the emphases on Iran)

The Factors influencing gate keeping of news for presenting at international and regional arenas , peaceful criteria

Of Gate Keeping ,IAMCR ,Singapore

– The content Analysis of Persian Web logs, IAMCR Conference, 2007,Portugal,losophonia university

-The structure of Gaza News in western & Islamic Media ,IAMCR conference 2010;Turky

– The creative advertising on social networks sites, IAMCR Conference,2011


 


و)میزگردها:


1- پس فرست وبازخورددر مطبوعات کودک ونوجوان،سالنامه تحلیلی – آموزشی .اطلاع رسانی ویژه مطبوعات کودک ونوجوان،شماره اول ،تهران 1375.

2-
میزگرد مشکلات وموانع انجام فعالیتهای پژوهشی در کشور ؛سازمان مطالعات وتحقیقات نمسا؛1383
3- عرفی شدن ،نشست اساتید معارف ،مشهد 1384.

4-
اقتصاد فرهنگ ،تابستان 1387 ،مرکز مطالعات شهر تهران
5- مسئله یابی در روش پیمایشی ؛دانشگاه عالی دفاع ملی ؛تهران تابستان 1388
6- میزگرد چالشهای توسعه منطقه ای با استفاده از فناوریهای نوین ارتباطی ،بوشهر ،1384
7- میزگرد کنفرانس بین المللی نهضت تولید علم وجنبش نرم افزاری /سالن اجلاس سران 1383
8- میزگرد چالشهای فضای مجازی ومدیریت آسیبهای اجتماعی ،وزارت کشور ،تهران 1390
9- میزگرد صفحات قرآنی درمطبوعات ،نمایشگاه بین المللی کتاب ،تهران 1390
10- میزگرد ،جنگ نرم وشیوه های مقابله با تهدیدات رسانه ای دشمن،تهران ،صداوسیما ج.ا.ا،شبکه 3 ،1390.

11-
میزگرد شیوه های پاسخ به انتظارات مخاطبان رسانه ملی ،صداوسیمای ج.ا.ا ،شبکه 4 ،برنامه یک شب فیروزه ای ،زمستان 1390



ز)کارگاهها :
1- شیوه ها وتکنیکهای برگزاری مراسم پیروزی انقلاب اسلامی ،همایش سراسری شورای هماهنگی تبلیغات ،مشهد 1377.

2-
برگزاری مراسم بر اساس چالشهای محلی ومنطقه ای ،شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی 1380؛تهران.

3-
تکنیکهای اجرایی برگزاری مناسبتها ،شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی تهران 1381.

4-
صنایع فرهنگی ؛سازمان فرهنگی –هنری شهرداری تهران ،1387.

5-
آموزش خبرنویسی ،وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی :خبرگزاری شبستان ،رامسر ،تابستان 1385.

6-
روش تحلیل محتوای شبکه های تلویزیونی ،مونیتورینگ معاونت سیاسی سازمان صداوسیما،تهران1379.

7-
روش تحلیل پیشرفته رسانه های دیداری وشنیداری ،مونیتورینگ معاونت سیاسی صداوسیما؛1380تهران
8- روش تحلیل محتوی؛مرکز مطالعات ،تحقیقات وسنجش برنامه ای صداوسیما،تهران 1374.

9-
روشهای سنجش افکار ،بنیاد مستضعفان ،رامسر 1383
10-روشهای سنجش افکار پیشرفته ؛بنیاد مستضعفان؛شیراز ؛1384
11- روشهای سنجش افکار ،مرکز مطالعات وتحقیقات بسیج ،مشهد مرداد 1385
12- روشهای پرسشگری ؛پژوهشکده مطالعات بسیج ؛دانشگاه شهید بهشتی ،1386
13- روشهای سنجش افکار پیشرفته ؛سازمان تحقیقات خودکفایی بسیج ،شهریور 1385.

14-
کارگاه برنامه ریزی فرهنگی ؛وزارت علوم ؛تحقیقات وفناوری ،معاونت فرهنگی ،آبان 1384.

15-
مخاطب شناسی وشیوه های تبلیغ ،دانشگاه شهید بهشتی ؛ویژه ائمه جماعات ورابطین فرهنگی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها،1384.

16-
کارگاه تحلیل محتوای برنامه های سیما ،اداره کل آموزش معاونت سیما ،صداوسیما،1383-1384
17- کارگاه روش تحلیل محتوی ؛ویژه کارگردانان وعوامل تولید ،اداره کل آموزش سیما،تهران 1385
18- روش تحلیل پیامهای ارتباطی ؛مرکزارزیابی برنامه ها ،صداوسیما ،1380
19- شیوه های نارت وارزیابی برنامه های صبحگاهی صداوسیما ،مرکز ارزیابی صداوسیما،1384
20- سنجش افکار ،سازمان تحقیقات خودکفایی ،مشهد 1383
21- روش پیمایشی وکاربردآن در سنجش افکار ،وِزه روابط عمومی های دانشگاههای سراسر کشور ،وزارت علوم ،تحقیقات وفناوری ،تهران 1384.

22-
روش تحلیل محتوای مقدماتی ؛مرکز نظارت وارزشیابی صداوسما ،تهران ،مرداد1388.

23-
روش تحلیل گفتمان وکاربردهای آن ،سازمان حفاظت اطلاعات نیروهای مسلح ،تهران 1389
24- روش تحلیل گفتمان ،وزارت امورخارجه ،دوره سفرا ،معاونین حوزه وزارتی ،تهران 1390
24- روشهای تحقیق ،وزارت امورخارجه ،دوره مدیران وزارت امورخارجه ،تهران 1390،
25- تکنیکهای جنگ نرم ،دوره بسیج ،تهران 1390.

26-
ارتباطات موثر در انتخابات ،موسسه رسانه گستر ،دوره اعضای اتحادیه میهنی کردستان عراق ،تهران بهمن 1390
27- انتخابات وتبلیغات ، موسسه رسانه گستر ،دوره اعضای اتحادیه میهنی کردستان عراق ،تهران بهمن 1390
28-مدیریت آسیبهای اجتماعی در فضای مجازی ،معاونت فرهنگی واجتماعی وزارت کشور ،کارگاه مدیران کل اجتماعی وزارت کشور،تهران ،تابستان 1390.

29-
رسانه ها ومهارتهای زندگی ،آستان قدس رضوی ،دوره مربیان پرورشی مناطق آموزش وپرورش مشهد مقدس ،تهران 1390.

30-
مهارتهای پژوهش ومطالعه ،دبیران منطقه 6 آموزش وپرورش شهر تهران،تهران 1390.

31-
اصول هنجاری خبر تلویزیونی ،اداره کل پژوهش سیاسی ،صداوسیمای ج.ا.ا ،تهران تابستان 1390.

32-
کارگاه روشهای پیشرفته تحقیق :روش کیو ،دانشگاه عالی دفاع ملی ،تهران 1390.

33-
کارگاه طراحی پروپوزال ،دانشگاه جنگ ،تهران ،1390.

44-
کارگاه روشهای تحقیق در آینده پژوهی ،دانشگاه امام حسین (ع) ،تهران 1391
45-کارگاه روش تحقیق تحلیل روایت ،دانشکده صداوسیما ،تهران ،تابستان1391
46- کارگاه روشهای تحقیق ورویکردهای آن ؛دانشگاه امام حسین (ع)،تهران تیرماه 1392.

47-
کارگاه روش تحلیل محتوی ، دانشگاه امام حسین (ع)،تهران تیرماه 1392.


 


ح)سخنرانیها:


1- استعمار فرانو،دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی،تهران 1385
2- استعمار فرانو ونقش رسانه ها درآن ؛تشکلهای سیاسی دانشگاهها ،اتحادیه تشکلهای مستقل ؛1384
3- ویژگیهای مخاطبان رسانه ها در جامعه دانایی محور ،همایش اقتصاد دانایی محور،بوشهر 1384،
4- تکنیکهای نفوذ رسانه ای غرب ؛همایش قلم استاد؛مشهد 1383
5- فناوریهای نوین ارتباطی وشیوه های نفوذ؛نهاد نمایندگی مقام مغظم رهبری در دانشگاهها منطقه 3 کشور ،1385
6- فناوریهای نوین ارتباطی وآسیبهای آن ؛دانشگاه علوم پزشکی ایلام ،1383
7- آسیب شناسی فر هنگی ،دانشگاه هنر ؛تهران 1384
8- شیوه های نفود رسانه های غربی ؛نشست اساتید دروس معارف ،مشهد،1384
9- چشم انداز تبلیغات در جامعه دانایی محور ،دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی 1385
10- همسریابی اینتر نتی ،سازمان ملی جوانان ،1387
11- فناوریهای نوین ارتباطی وعرصه های تبلیغ ؛دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم ،برگزار شده درسالن اجتماعات فیضیه ؛قم 1378
12- نقش توسعه بخشی ارتباطات ،شرکت مخابرات ایران ،1376
13- جنگ نرم وتکنیکهای آن ،همایش ملی جنگ نرم.تهران 1389
14- رسانه های فراگیر خبری وبیداری اسلامی ،هشتمین همایش بین المللی مهدویت /رسانه های زمینه ساز.تهران 1390
15- فلسفه دینی ارتباطات ورسانه ،همایش ارتباطات دینی ،مشهد ،تیرماه 1391.

16-
روش شناسی تحلیل مضامین موعودگرا،همایش بین المللی مهدویت ،مرکز همایشهای بین المللی صداوسیما ،تیرماه 1391


 


ط ) ترجمه :


1- سقوط سوسیالیزم ، ماهنامه فرهنگ توسعه ، شماره – تاریخ 1371
2- عوامل موثر بر جریان بین المللی اخبار ، در دست چاپ .

3-
روابط بین الملل و ارتباطات ، دکتر مجید تهرانیان ، در دست ویرایش ( ترجمه ) .

4-
اقناع و ترغیب وارسی شده ، ( مقاله ) فصلی از کتاب تبلیغات سیاسی ، در دست ویرایش .

5-
چارلز ، اثر شرلی جکسون ( داستان تربیتی در خصوص رفتار با کودک ) ، تهران سال 1372 ، برای ماهنامه نهضت (ارگان سازمان نهضت سواد آموزی ) . ( ترجمه ) .

6-
تاریخچه مطالعات انتقادی در ارتباطات ، اثر هائو هارت ، دردست ویرایش ، ( ترجمه ) .

7-
آثار فرهنگی تبلیغات بازرگانی ، اثر گیلیان دیر ، هفته نامه صبح شماره مرداد ، 1374 .

8-
اینترنت : بیم ها و امیدها اثر دکتر حمید مولانا ، 19 تیر 1374 ، هفته نامه صبح .

9-
روشهای تحلیل : محتوا ، اصول و شیوه ها ،
10- تاریخچه پژوهشهای ارتباطی در جهان در دست ویرایش ، اثر پل لازارسفلد ،‌ ( ترجمه ) .

11-
ترافیک یکسویه برنامه های تلویزیونی – تاپیو واریس ، ( ترجمه ) .

12-
ارتباطات و روابط بین الملل ، اثر دکتر حمید مولانا ، ترجمه شده – در دست ویرایش ( مقاله ) .

13-
وسایل ارتباط جمعی امروز ، تحلیلهای حاکم یا متناوب ، اثر وان دیک ، کتاب ماه علوم اجتماعی شماره 17 .

14-
تحلیل گفتمان ، توسعه و کاربردها ، اثر وان دیک کتاب ماه علوم اجتماعی ، شماره 18 ) .

15-
تحلیل اخبار به عنوان گفتمان ، اثر وان دیک ،کتاب ماه علوم اجتماعی شماره 19.

16-
وسایل ارتباطی مسلمانان : وضعیت موجود و جهت گیری های آینده ، اثر محمد ، ا ، صدیقی ، دانشگاه الینویز ، مک کامبز، 61455/11/ ( ایالات متحده آمریکا ) ،کتاب ماه علوم اجتماعی شماره 8 ،آبان 1387.

17-
مفهوم اسلامی خبر ، سعید السینی
18- شیوه های علمی انجام طرحهای تحلیل محتوا ، فصلنامه پیام مدیران صدا و سیما
19- ارتباطات و توسعه : نقد الگوی حاکم ، اورت راجرز ( ترجمه )

20-
اطلاعات ،اثر ال .دیوید ریچی ،انتشارات سیج .

21-
روش شناسی علوم اجتماعی ماکس وبر ،اثر توبی ای.هوف ،انتشاراتtransaction books


 


ی)سوابق آموزشی




















































عنوان


رشته


مکان


نوع دوره


سال


1- ساخت زبان فارسی


مترجمی زبان انگلیسی


دانشگاه آزاد اسلامی / واحد جنوب تهران


رسمی دانشگاهی


1372 تا 1364


2- روش تحقیق (1)


مترجمی زبان انگلیسی


دانشگاه آزاد اسلامی / واحد جنوب تهران کارشناسی


رسمی دانشگاهی


1372 تا 1364


3- مبانی ارتباط جمعی


ارتباطات


دانشگاه آزاد اسلامی / واحد تهران (مرکز)


رسمی دانشگاهی


1374 تا 1368


4- نظریه های ارتباط جمعی


ارتباطات


دانشگاه آزاد اسلامی / واحد تهران (مرکز)


رسمی دانشگاهی


1374 تا 1368


5- روزنامه نگاری تخصصی


ارتباطات


دانشگاه آزاد اسلامی / واحد تهران (مرکز)


رسمی دانشگاهی


1374 تا 1368


6- روزنامه نگاری عملی (گزارش ، مصاحبه)


ارتباطات


دانشگاه آزاد اسلامی / واحد تهران (مرکز)


رسمی دانشگاهی


1374 تا 1368


7- روشهای تحلیل و بررسی پیامهای ارتباطی


ارتباطات


دانشگاه آزاد اسلامی / واحد تهران (مرکز)


رسمی دانشگاهی


1374 تا 1368


8- روشهای تحقیق (نظری و عملی )


ارتباطات


دانشگاه آراد اسلامی / واحد تهران (مرکز)


رسمی دانشگاهی


1374 تا 1368


9- روشهای تحقیق 1 و 2


جامعه شناسی


دانشگاه آزاد اسلامی / واحد تهران (مرکز)


تحصیلات تکمیلی / کارشناسی ارشد


1367 تا 1366


10- اصول روزنامه نگاری


ارتباطات


علامه طباطبایی


کارشناسی


1373


11- مبانی ارتباط جمعی


ارتباطات


علامه طباطبایی


کارشناسی


1373


12- روشهای تحلیل و بررسی پیامهای ارتباطی


ارتباطات


علامه طباطبایی


کارشناسی


1386


13- نظریه های ارتباط جمعی


ارتباطات


علامه طباطبایی


کارشناسی


1373


14- مبانی پژوهش در ارتباطات


ارتباطات


دانشکده صدا و سیما


کارشناسی ارشد


تاکنون 1386


15- روشهای تحلیل محتوی


ارتباطات


دانشکده صدا و سیما


کارشناسی ارشد


تاکنون 1386


16- کاربرد نرم افزارهای کامپیوتری در پژوهشهای


ارتباطات


دانشکده صدا و سیما


کارشناسی ارشد


تاکنون 1378


17- روشهای تحقیق و آمار


ارتباطات (دکتری)


واحد علوم و تحقیقات / دکتری


رسمی دانشگاهی


تاکنون 1386


18- روشهای پیشرفته تحقیق


ارتباطات (دکتری)


واحد علوم و تحقیقات / دکتری


رسمی دانشگاهی


تاکنون1386


19- روشهای تحلیل و بررسی پیامهای ارتباطی


ارتباطات


تهران ، دانشکده علوم اجتماعی


کارشناسی


تاکنون 1375


20- اصول روزنامه نگاری


دست اندرکاران مطبوعات


مرکز آموزش رسانه ها وزارت فرهنگ وارشاداسلامی اصفهان


کارشناسی


1375


21- مبانی ارتباطات


دست اندرکاران رادیو و تلویزیون


صدا و سیمای مرکز بازآموزی صدا و سیما


کارشناسی


تاکنون 1376


22- مبانی پژوهش در رادیو


دست اندارکاران رادیو


صدا و سیمای مرکز بازآموزی صدا و سیما


کارشناسی


تاکنون 1376


عنوان


رشته


مکان


نوع دوره


سال


23- مبانی پژوهش در تلویزیون


دست اندرکاران رادیو


صدا و سیمای مرکز بازآموزی صدا و سیما


 کارشناسی


تاکنون 1376


24- روشهای مقدماتی تا پیشرفته تحلیل محتوی


پژوهشگران


مرکز تحقیقات صدا و سیما


کارشناسی


1376 1375


25- روش تحلیل محتوی مقدماتی تا پیشرفته


 


معاونت سیاسی صدا و سیما


مونیتورنیک خبر


1379 1378


26- کاربرد نرم افزار Spss در پژوهش


 


معاونت سیاسی صدا و سیما


مونیتورنیک خبر


1379 1378


27- دوره های آمادگی آزمون کارشناسی ارشد


روش تحقیق


انجمن روابط عمومی ایران


 


1377


28- دوره های آمادگی آزمون کارشناسی ارشد


روش تحقیق


موسسه فنون انتشار جمعی


 


از 1378 تاکنون


29- دوره های آمادگی آزمون دکتری


روش تحقیق


موسسه فنون انتشار جمعی


 


از 1379 تاکنون


30- روش تحلیل محتوی مقدماتی


 


دفتر انتشارات کمک آموزشی آموزش و پرورش


 


1378


31- روش تحلیل محتوی مقدماتی


 


کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان


 


1379


32- روش تحلیل محتوی و کاربرد نرم افزار Spss در پژوهش


پژوهشگران ایران خودرو


ایران خودرو مرکز آموزش


 


1379 تا 1378


33- مبانی ارتباطات


مسئولان طرح و برنامه روابط عمومی


شورای هماهنگی تبلغات اسلامی ، ستاد دهه فجر


 


1380


34- پژوهش در تولید


 


بسیج صدا و سیما آبادان


کارگاهی


1375


35- پژوهش در تولید


 


بسیج صدا و سیما رشت


کارگاهی


1376


36- مبانی پژوهش در تلویزیون


 


واحد ارزیابی صدا و سیما بندرعباس


کارگاهی


1376


37- روش تحلیل محتوی


 


واحد ارزیابی صدا و سیما تهران


 


1378


38- مبانی پژوهش در ارتباطات


 


معاونت سیاسی ادراه کل پژوهشی واحد ارزیابی


 


1380


39- شیوه های جذب مخاطب در نظام ارتباط میان فردی


پتروشیمی


سالن آمفی تئاتر پتروشیمی


کارگاهی


1379


40- مبانی ارتباط جمعی


دفتر تبلغات حوزه علمیه قم طرح هجرت


طلبه های حوزه علمیه


رسمی دانشگاهی


از 1378 – 1386


41- روشهای پیشرفته تحقیق (دکتری)


 


دانشگاه عالی دفاع ملی


رسمی دانشگاهی


از 1384 – تاکنون


42- روشهای تحقیق پیشرفته  (دکتری)


 


دانشگاه امام حسین (ع)


رسمی دانشگاهی


از 1390 – تاکنون


 


 


 


 


 


43-روشهای پیشرفته تجزیه وتحلیل پیامهای ارتباطی(دکتری)


ارتباطات


دانشگاه علامه طباطبایی


رسمی-دانشگاهی


از 1388 تاکنون


44- روشهای آینده پژوهی  (دکتری)


 


دانشگاه امام حسین (ع)


رسمی دانشگاهی


از 1391 – تاکنون


 


 


 


 


 


45-روشهای تحقیق درسیاستگذاری فرهنگی (دکتری)


سیاستگذاری فرهنگی


پژوهشگاه مطالعات فرهنگی واجتماعی


رسمی-دانشگاهی


از 1391 تاکنون


46-پژوهش انفرادی (دکتری)


ارتباطات


دانشگاه علامه طباطبایی


رسمی-دانشگاهی


از 1389 تاکنون


 


 


غ)سخنرانی درسمینارها و همایش های بین المللی








عنوان اجلاس


کشور / شهر


عنوان مقاله


1- اجلاس انجمن بین المللی تحقیق در ارتباطات در کشورهای در حال توسعه 1997 میلادی


مکزیک / اوهاکا


فرایند سیاست گذاری ارتباطی در کشورهای در حال توسعه 1997 میلادی


2- اجلاس امیک Amic1 1997 میلادی


هندوستان / مدرس


جایگاه برنامه ریزی در توسعه ارتباطی


3- اجلاس انجمن بین المللی تحقیق در ارتباطات


اسکاتلند ، گلاسکو


خدامحوری در رسانه 1998 میلاد


4- اجلاس انجمن بین المللی تحقیق در ارتباطات


آلمان ، لایپزیک


مفهوم اسلامی خبر 1999 میلادی


5- همایش بین المللی ، حج ، سازمان حج و زیارت


عربستان ، مکه


نقش ارتباطات میان فردی در جذب مخاطب


 


 


ف)همایش های داخلی








1- پنجمین همایش شیلات ایران ، تهران ، برگزار کننده وزارت جهاد سازندگی


نقش ویدئو در آموزش صیادان


2- همایش فرهنگ و ارتباطات ، ایلام ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی


نقش تکنولوژیهای جدید ارتباطی در تغذیه مطبوعات


3- همایش صنعت تبلیغات بازرگانی ، تهران ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی


نظامنامه تبلیغات بازرگانی یک ضرورت


4- همایش زن و آزادی ، شورای عالی زنان ، تهران، دانشگاه تهران


بررسی انتظارات از نقش زن در ایران انعکاس یافته در مجلات زنان


5- همایش نظم و دانش ، نیروی انتظامی ، تهران ، نقش وسایل ارتباطی ، در ایجاد نظم اجتماعی


نقش وسایل ارتباطی در ایجاد نظم اجتماعی


6- مشارکت در برگزاری سه دوره کنفرانس وحدت اسلامی


سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ، بخش ارتباطات همایش


 


 


ص)دوره های تخصصی گذرانده









1- دروه عکاسی خبری (فتوژورنالیسم)


وزارت نفت


یکساله از سال 1366 1365


2- دوره تولید فیلم کوتاه فیلم سینمایی


انجمن سینمای جوان


سال 1367


3- دوره روزنامه نگاری توسعه


سازمان ملل متحد ، یونسکو


سال 1373


4- دوره تخصصی آموزش خدمات ارتباطی فرودگاهی


هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران


1369 ، تهران


5- دوره تخصصی تبلیغ بازرگانی و تکنیکهای تبلیغات


مکزیک ، مکزیکونیسی


1977 دانشگاه Ibro Amricana


6- دوره تخصصی سیستمهای پخش تلویزیونی


مجتمع فنی تهران


1363


7- کارگاه پیشرفته پژوهش


دانشگاه علامه طباطبایی ، معاونت پژوهشی گچسر


تابستان 1381


 


 


ت ) تحقیقات


 1-    تحلیل محتوای یک هفته روزنامه کیهان قبل و پس از جنگ تحمیلی عراق علیه ایران ، سال 1376 ، دانشگاه آزاد اسلامی .


2-    تحلیل محتوای یک هفته روزنامه های کیهان ، اطلاعات ، ابرار ، رسالت و … جمهوری اسلامی ، سال 1365 .


3-    بررسی نگرش دانشجویان نسبت به مطبوعات به روش Q ، 1365 ، … دانشگاه علامه طباطبایی .


4-    بررسی فعالیتها و ساختار روابط عمومی هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران ، تهران 1364 .


5-    بررسی وضعیت اشتغال مهاجرین جنگ تحمیلی ساکن در هتل بین المللی تهران ، 1365 ، با همکاری بنیاد امور مهاجرین جنگ تحمیلی .


6-     بررسی مکانیزمهای به کارگیری نتایج تحقیقات علوم انسانی ، تهران ، 1370 (همکار در پروژه) سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران .


7-    بررسی مسایل و مشکلات انجام فعالیتهای تحقیقاتی در ایران ، تهران ، 1368 ، با همکاری وزارت فرهنگ و آموزش عالی .


8-    تحلیل محتوای مجلات منتشر شده ، ماهیگیران (فعالیت دو ساله ماهیگیران) ، تهران ، سال 1371 ، اداره آموزش معاونت اجتماعی شرکت سهامی شیلات ایران (وزارت جهاد سازندگی) .


9-    نیاز سنجی از جامعه صیادی در خصوص وسایل کمک آموزشی ، تهران 1371 ، اداره آموزش معاونت اجتماعی شرکت سهامی شیلات ایران (وزارت جهاد سازندگی) .


10-     بررسی نظرات دانش آموزان (یک منطقه تهران) . در خصوص موضوعات درسهایی از قرآن شبهای جمعه حجت       الاسلام قرائتی ، سال 1372 ، موسسه ترویج فرهنگ قرآنی وابسته به بنیاد تعاون نور .


11-     تحلیل محتوای یک برنامه از درسهایی از قرآن شبهای جمعه حجت الاسلام قرائتی تهران سال 1372، موسسه ترویج فرهنگ قرآنی ، وابسته به بنیاد تعاون نور .


12-     به کارگیری موثرترین مکانیزمهای تبلیغی برای انجام تبلیغات کار او موثر ، تهران سال 1372 ، دفتر بررسیهای اجتماعی سازمان نهضت سواد آموزی .


13-     نیاز سنجی از دانش آموزان استان تهران ، در خصوص موضوعات درسهایی از قرآن و ارزیابی عملکرد مسابقات درسهایی از قرآن ، سال 1373 ، موسسه ترویج فرهنگ قرآنی ، وابسته به بنیاد تعاون نور .


14-     نظرسنجی در خصوص ماهواره ها ، تهران ، سال 1373 ، موسسه ترویج فرهنگ قرآنی با همکاری گروه ارتباطات دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی .


15-     بررسی نظرات و مشکلات روابط عمومی های استان گیلان و مازنداران و خوزستان ، شرکت سهامی شیلات ایران، دفتر مطالعات اجتماعی و برنامه ریزی ، تهران ، 1372 .


16-     بررسی سیر مطالعات غربشناسی در مراکز پژوهشی ایران ، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی از سال 1375 در دست انجام ، به طور مستمر از تکمیل شدن .


17-     بررسی عوامل موثر بر رضامندی مردم از مطبوعات ، ارزیابی عملکرد روزنامه کیهان ، دانشگاه علامه طباطبایی ، دانشکده علوم اجتماعی ، گروه ارتباطات ، تهران 1374 .


18-     بررسی عناصر فرهنگی فیلمهای پرمصرف ویدئویی ، (تحلیل محتوا) ، وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی ، مرکز پژوهشهای بنیادی ، تهران 1374 .


19-     ارزیابی عملکرد شهرداری منطقه 16 ، شهرداری منطقه 16 ، معاونت اجتماعی ، تهران ، 1373 .


20-     بررسی دیدگاههای انتقادی متفکران مسلمان در خصوص وسایل ارتباط جمعی ، دانشگاه علامه طباطبایی ، دانشکده علوم اجتماعی ، گروه ارتباطات ، تهران 1375 .


21-     ارزیابی عملکرد و نیاز سنجی از مخاطبان هفته نامه صبح ، تهران ، فروردین 1375 .


22-     طرح بررسی عوامل موثر بر اعتماد مردم به رسانه ها


23-     طرح بازار سنجی (تبلیغات و ارزیابی) محصولات شرکت کیوان ، پیشنهادی فروردین 1376 .


24-     بررسی دیدگاههای حضرت امام خمینی (ره) در خصوص وسایل ارتباط جمعی ، در دست بررسی .


25-     غرب از منظر حضرت امام خمینی (ره) طرح تحقیق – پیشنهادی بهمن 1375 – پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی .


26-     بررسی ساختار اخبار شبکه اول سیما و رادیو یک ماه پیش از انتخابات و یک ماه پس از انتخابات مجلس دوره چهارم .


27-     ارزیابی عملکرد ستادهای دهه فجر کل کشور و نیازسنجی در خصوص برنامه های مورد انتظار شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ، 1376 .


28-     تحقیق تولید : ویژه برنامه انقلاب اسلامی – ده قسمت شبکه یک گروه حماسه و دفاع مقدس 1379 .


29-     ضرورت سنجی و نیاز سنجی پژوهشی ، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ، واحد پژوهش – تهران 1378 .


30-     بررسی وضعیت موجود بهره گیری از روشهای تبلیغی مبلغان و بهینه سازی روشها و ارائه راهکارهای بهبود وضعیت ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی – سازمان تبلیغات اسلامی (طرح ملی) ، 1379 .


31-     راهکارهای آموزشی پژوهشی و تبلیغی و شیوه های به کارگیری روشهای نوین و کارآمد ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی . سازمان تبلیغات اسلامی ، (طرح ملی) تهران 1379 .


32-     جایگاه کنونی مسجد در نزد افکار عمومی و شیوه های محوریت بخشی و اعتلای جایگاه آن در حیات آن فرهنگی- اجتماعی ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی ، سازمان تبلیغات اسلامی (طرح ملی) تهران 1379 .


33-     تعاملات و ارتباطات مسجد با سایر نهادهای اجتماعی و شیوه های اعتلا بخشی این تعاملات ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی – سازمان تبلیغات اسلامی (طرح ملی) تهران 1379 .


34-     نقش بسیج دانشجویی در دانشگاهها ، سازمان بسیج دانشجویی ، تهران ، 1380 .


35-     آسیب شناسی عملکرد بسیج دانشجویی در دانشگاهها و نیاز سنجی از مسئولان بسیج دانشجویی ، سازمان بسیج دانشجویی ، تهران 1380 .


36-     معرفه های گزینشی اخبار برای پخش در عرصه های بین المللی و جهانی ، معاونت سیاسی صدا و سیما ، اداره کل پژوهش ، تهران 1379 .


37-     بررسی دیدگاههای دبیران علوم اجتماعی در خصوص انتشار مجدد مجله رشد علوم اجتماعی ، دفتر انتشارات کمک آموزشی ، آموزش و پرورش ، تهران 80 – 1379 (ملی) .


38-     ارزیابی دوره های برگزار شده طرح تابستانی اوقات فراغت ، سازمان تبلیغات اسلامی ، تهران 1379 .


39-     آیین ها و مراسم خرافی در ایام سوگواری ، سازمان تبلیغات اسلامی ، سازمان آموزش و پرورش ، تهران 1378 .


40-     نظامنامه تبلیغات بازرگانی ، دانشگاه علامه طباطبایی ، تهران 1381 .


41-     تحلیل محتوی هفته نامه فرهیختگان ، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران 1381 .


42 –   تحلیل محتوی هفته نامه صبح صادق ، سپاه پاسدارن انقلاب اسلامی ، 1383 .


43 –   بررسی دیدگاههای دانشجویان واساتید دانشگاه هنر نسبت به آسیب شناسی فرهنگی ؛دانشگاه هنر 1384-1385 /مطالعه تطبیقی دانشگاه هنر با دانشگاه امیر کبیر


44- شاحصهای دینداری در نزد دانشجویان/طرح ملی /نهاد نماینذگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها ؛1382


  45- بررسی وشناخت یزان کارآمدی نظامج.ا.ا؛طرح ملی ؛مجمع تشخیص مصلحت نظام ؛1384


 46- سنجش اعتبار طرحهای ملی ؛شورای عالی انقلاب فرهنگی /طرح ملی /1384-1385/مورد پژوهی پیمایش ارزشها ونگرشها


 47- راهکارهای ارتقای تعامل مناسبات دانشگاهیان با نظام ؛نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها ،1384


48-    اثر تبلیغ برمصرف کتاب ،وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی ؛معاونت فرهنگی ,پاییز 1383


49- تحلیل محتوای نشریه کتاب هفته از منظر فرم ومحتوی ،وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی ،1384


50- تحلیل محتوای هفته نامه صبح صادق ؛معاونت فرهنگی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ؛1384-1385


51-بررسی جایگاه بسیج دانشجویی در نزد دانشجویان دانشگاههای کشور،مرکز مطالعات راهبردی سازمان بسیج دانشجویی،1384


52-طراحی پیامهای آموزشی در زمینه پیشگیری از جرائم ؛قوه قضائیه ؛مرکز مطالعات اجتماعی ؛1383-1384


53- طراحی پیامهای آموزشی در زمینه پیشگیری از آسیبهای اجتماعی ؛قوه قضائیه ؛مرکز مطالعات اجتماعی ؛1383-1384


54- طراحی پیامهای آموزشی در زمینه گسترش فرهنگ  پیشگیری از جرائم ؛قوه قضائیه ؛مرکز مطالعات اجتماعی ؛1383- 1384


55- مشارکت در پروژه بررسی علل بی تفاوتی دانش آموزان نسبت به ارزشهای دینی


56-بررسی دیدگاههای دانسجویان نسبت به راهکارهای تحقق نهضت تولید علم وجنبش نرم افزاری (طرح ملی)،سازمان فرهنگی –هنری شهرداری تهران،1383-1384


57- بررسی دیدگاههای اساتید نسبت به راهکارهای تحقق نهضت تولید علم وجنبش نرم افزاری (طرح ملی)،سازمان فرهنگی –هنری شهرداری تهران،1383-1384


58- مشارکت در طرح بررسی نقش اعتقادات مذهبی دانشجویان درارتقای سطح تحصیلی ایشان/مرکز سنجش افکار دانشگاهیان /1384-1385


59-//بررسی نظرات دانشجویان نسبت به جریانهای دینی وگرایشهای عرفانی کاذب /مرکز سنجش افکار دانشگاهیان ؛1384-1385


60-//بررسی نظرات دانشجویان درخصوص راههای جذب ایشان به شرکت فعال درکلاسهای دروس معارف/مرکز سنجش افکار دانشگاهیان؛1384-1385


61-//بررسی میزان رضامندی دانشجویان از عملکردفرهنگی نظام آموزش عالی /مرکز سنجش افکار دانشگاهیان؛1384-1385


62-//بررسی دیدگاههای دانشجویان نسبت به روشهای کارآمدآموزش مفاهیم دینی /مر کز سنجش افکار دانشگاهیان؛1384-1385


63-//بررسی میزان کامیابی گروههای معارف اسلامی در تحقق اهداف تربیتی از منظردانشجویان/مرکز سنجش افکار دانشگاهیان،1384-1385


64-//بررسی میزان کامیابی گروههای معارف اسلامی در تحقق اهداف تربیتی از منظراساتید/مرکز سنجش افکار دانشگاهیان،1384-1385


65-//بررسی دیدگاههای دانشجویان درخصوص انرژی هسته ای /مرکز سنجش افکار دانشگاهیان ،1384-1385


66-//بررسی جایگاه محبوبترین شخصیتهای اجتماعی وفرهنگی در نزد دانشجویان/مرکز سنجش افکار دانشگاهیان،1384-1385


67-//بررسی جایگاه نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها در نزد دانشجویان/مرکز سنجش افکار دانشگاهیان؛1384-1385


68-//بررسی دیدگاههای مردم نسبت به دانشجو ودانشگاه /مرکز سنجش افکار دانشگاهیان ،1384-1385


69-//بررسی دیدگاههای دانشجویان در پیرامون وضعیت فرهنگی دانشگاههای کشور/مرکز سنجش افکار دانشگاهیان،1384-1385


70-//بررسی گرایشهای فرهنگی دانشجویان دختر ایرانی /مرکز سنجش افکار دانشگاهیان،1384-1385


71-بررسی دیدگاههای شهروندان تهرانی در پیرامون طرح الزام دولت مبنی برتثبیت قیمتهای کالاهای اساسی /مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ،بهمن 1383


72- بررسی نظرات مدیران،برنامه ریزان ومخاطبان درباره اثربخشی برنامه های بسیج سازندگی /مرکز سنجش افکارنمسا،1383


73- بررسی نظرات مدیران،برنامه ریزان ومخاطبان درباره راه اندازی مراکز خدمات مشاوره ای وکانونهای جوانان بسیج /مرکز سنجش افکارنمسا،1383


74- بررسی نظرات مدیران،برنامه ریزان ومخاطبان درباره برنامه تامیننیروی انسانی مورد نیاز رده های مقاومت به صورت پاره وقت /مرکز سنجش افکارنمسا،1383


75- بررسی نظرات مدیران،برنامه ریزان ومخاطبان درباره اثربخشی برنامه های کمک هزینه های رده های مقاومت /مرکز سنجش افکارنمسا،1383


76- بررسی نظرات مدیران،برنامه ریزان ومخاطبان درباره اثربخشی برنامه های یادواره شهدای مجلی زن /مرکز سنجش افکارنمسا،1383


77-بررسی نظرات مدیران،برنامه ریزان ومخاطبان درباره اثربخشی برنامه آموزشی عبرت /مرکز سنجش افکارنمسا،1383


78- بررسی نظرات مدیران،برنامه ریزان ومخاطبان درباره اثربخشی برگزاری یادواره های شهدای پایگاهها وجوزه ها /مرکز سنجش افکارنمسا،1383


79- بررسی نظرات مدیران،برنامه ریزان ومخاطبان درباره ارزشیابی عملکردفرماندهانومدیران رده های نیروی مقاومت/مرکز سنجش افکارنمسا،1383


80-گرایشهای فرهنگی دختران وزنان تهرانی/مرکز سنجش افکار نمسا،1383


81-راهنمای پروژه تهدیدات رسانه ای غرب وهم پیمانانش برعلیه امنیت ملی ج.ا.اوتدوین استراتژی مناسب برای مقابله با آنها/دانشگاه عالی دفاع ملی 1385


82- تهدیدات رسانه ای غرب ونقش بسیج دررفع تهدیدات،پژوهشکده مطالعات بسیج ،1387


83-مدلی کاربردی برای مواجهه با چالشهای فضای مجازی :وزارت کشور ،تهران 1390


84-انتخاب مردم ،راهکارهای اقتدار یابی نخبگان ،وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی ،موسسه فرهنگی ایرانیان ،تهران 1390


85-بومی سازی ارزشهای خبری ،دانشگاه علامه طباطبایی،تهران 1390.


86-آسیب شناسی ارتباطات دینی ،پژوهشکده باقر العلوم (ع)تهران 1389.


87- بررسی کارآمد ترین روشهای تبلیغاتی در بسیج ،پژوهشکده مطالعات بسیج ،تهران 1392


  


گ)*همکاری در نشریات:


1-    روزنامه کیهان ، سرویس شهرستانها  .


2-    تدارک نشریه پیام دانشگاه برای دانشگاه آزاد اسلامی ، فعالیتهای اولیه به مدت سه ماه .


3-    گاهنامه گزیده مقالات روستا و توسعه به عنوان ویراستار و مترجم و محقق ، از سال 1369 الی 1370 .


4-    فصلنامه سیاست علمی و پژوهشی وابسته به مرکز سیاست علمی وزارت فرهنگ و آموزش عالی به عنوان مسئول بخش گزارش ، مصاحبه و اخبار سه شماره فصلنامه


5-    فصلنامه دفتر دانش ، وزارت فرهنگ و آموزش عالی در بخش گزارش و مقالات، سه شماره فصلنامه .


6-     ماهنامه فرهنگ توسعه ، به عنوان هیئت علمی و مشاور به مدت سه ماه .


7-    هفته نامه حوادث ، به عنوان عضو هیئت مشاوران به مدت پانزده ماه .


8-    فصلنامه ماهیگیران ، به عنوان اداره کمک آموزشی ، به مدت دو سال ، از سال 1370 تا 1372 .


9-    ماهنامه پژوهش و سازندگی ، وزارت جهاد سازندگی ، به عنوان ویراستار ، دو شماره .


10-     فصلنامه پیام مدیران ، سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران ، عضو هیات تحریر به مدت 1 سال .


11-     فصلنامه سنجش و پژوهش ، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ، عضو شورای علمی به تناوب .


12-     فصلنامه قبسات ، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به مدت یک سال .


13-     سردبیر فصلنامه علمی و پژوهشی بسیج .


14-     عضو شورای تحریریه قلمستان .


15-     مدیر مسئول فصلنامه دانشگاه اسلامی .


16-     مشاور نشریه دانش تبلیغات .


17 –    مدیر فصلنامه اندیشه انقلاب اسلامی .


18– سردبیر کتاب ماه علوم اجتماعی (وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی )از 1386 تا1390


 


ک)مسئولیت همایشها:


1- دبیر همایش مهندسی فرهنگی/شورایعالی انقلاب فرهنگی /دیماه 1385


2- دبیر همایش ملی صنایع فرهنگی /1387


3- دبیر علمی همایش بسیج سازندگی ونقش آن در توسعه همه جانبه کشور ،اردیبهشت 1388


4- دبیر همایش ملی ارتباطات دینی ،سازمان تبلیغات اسلامی ،تهران ،1389


5- دبیر علمی ،همایش بین المللی جنبش نرم افزاری ،نهضت تولید علم 1384.


 


سوابق علمی ،پژوهشی واجرایی


الف)مشخصات فردیرضا نقیب السادات


نام : سیدرضا :


نام خانوادگی : نقیب السادات


شغل کنونی : عضو هیات علمی گروه ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی،دانشکده علوم اجتماعی از 1374 تاکنون


 


ب ) تحصیلات


– لیسانس : علوم اجتماعی ( ارتباطات اجتماعی ) ، تهران ، دانشکده علوم اجتماعی ، دانشگاه علامه طباطبایی


– لیسانس : مترجمی زبان انگلیسی ، تهران ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد جنوب تهران


– فوق لیسانس : جامعه شناسی ، تهران ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد تهران


– فوق لیسانس : تحقیق در ارتباطات اجتماعی ، تهران دانشگاه علامه طباطبایی ، دانشکده علوم اجتماعی


– دکتری : جامعه شناسی ، تهران ، واحد علوم وتحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی


– دکتری: ارتباطات ، دانشگاه علامه طباطبایی ، دانشکده علوم اجتماعی ، گروه ارتباطات


– دکتری : زبانشناسی ، دانشگاه پونا ، هندوستان


 


ج) تالیف کتاب :


1- مجموعه 10 سال آزمون علوم ارتباطات ، انتشارات کارآفرینان ، تهران 1379 .


2- واژه نامه علوم ارتباطات ، انتشارات کارآفرینان ، تهران 1379 .


3- واژه نامه جامعه شناسی ، در دست حروفچینی .


4- ارتباطات و تغییر اجتماعی در کشورهای در حال توسعه ، گوران هدابرو ، کانون ترجمه و نشر آفتاب .


5- جهانی سازی ، انتشارات کتاب صبح ، تهران 1380 .


6- ماخذ شناسی تبلیغ ، موسسه فنون انتشار جمعی ،در دست حروف چینی.


7- مفاهیم اساسی ارتباطات ،(2 جلد)،دردست نمونه خوانی ،موسسه فنون انتشار جمعی


8- راهنمای آماده سازی طرحهای تحلیل محتوی ، انتشارات پژوهشگاه فرهنگ ومعارف ،1384


9- استعمار فرا نو ، انتشارات پژوهشگاه فرهنگ ومعارف ،در دست آماده سازی وچاپ


11- تحلیل محتوی :روش تحلیل پیامهای ارتباطی ،انتشارات حفاظت اطلاعات ناجا؛1388.


12- راهنمای عملی آماده سازی طرحهای پیمایشی، نشر علم1391.


13- مقدمه ای بر روش تحلیل گفتمان ،انتشارات دانشگاه فارابی ،تهران 1389


14- روش شناسی علوم ارتباطات ،نشرعلم ،1391


15- معنی شناسی خبر،خبرگزاری فارس ،تهران ،1390


16- اصول هنجاری خبر ،اداره کل پژوهش معاونت سیاسی صداوسیمای ج.ا.ا،تهران 1391.


17-راهنمای عملی طرحنامه نویسی درروش تحلیل محتوی ،انتشارات علم 1391.


18-روشهای تحقیق درارتباطات ،انتشارات علم ، 1391


19- واژه نامه علوم ارتباطات وپژوهشهای رسانه ای ،موسسه فنون ،1391.


 


د)مقالات:( مندرج در نشریات علمی ، پژوهشی ، ترویجی ، ( تالیف و ترجمه ))


1- اینترنت و تهاجم فرهنگی ، فصلنامه سنجش و پژوهش ، 1379


2- جهانی سازی و ابزار آن ، فصلنامه فرهنگی اجتماعی شورای عالی زنان ، ریاست جمهوری ، 1380


3- وضعیت زنان در عرصه جهانی شدن ، کتاب زنان ، .1380


4- وضعیت پژوهشهای رسانه ای در عصر جهانی سازی ارتباطات ، فصلنامه سنجش و پژوهش ، 1380


5- مخاطب پژوهشی و روشهای آن ، فصلنامه سنجش و پژوهش ، 1380


6- بررسی نظرات مسئولان دانشگاهها در خصوص روش پذیرش دانشجو به شیوه متمرکز :فصلنامه سیاست علمی وپژوهشی 1367


7- فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران ، فصلنامه سیاست علمی و پژوهشی ، شماره 2 پاییز و زمستان 1371


8- انگیزه در ارتکاب جنایت ، هفته نامه حوادث ، شماره 4 .


9- سایه خشونت در امریکا ، هفته حوادث ، شماره 5 .


10- لحظه ای غفلت عمری پشیمانی ، هفته حوادث ، شماره 14 و شماره 15


11- بررسی عوامل موثر بر رضامندی مردم از مطبوعات ، فصلنامه رسانه ، 1377 ، شماره – .


12- تکنولوژیهای جدید ارتباطی ، جهانی سازی و جوامع چند فرهنگی ، گزارشی از چهلمین نشست محققان انجمن بین المللی تحقیق در ارتباطات ، فصلنامه رسانه ، سال 1376 ، شماره – .


13- بررسی مسایل و مشکلات ازدواج ، هفته نامه حوادث .


14- ویدئو و نقش آن در آموزش صیادی ( مقاله ارائه شده در چهارمین کنفرانس شیلات ایران ) تهران ، 1371


15- روزنامه نگاری عینی موافقان و مخالفان ، فصلنامه رسانه ، شماره ، پاییز 1375 .


16- بررسی محتوای فیلمهای پر مصرف ویدئویی ، فصلنامه نمونه پژوهش ،1379


17-ساختار وبلاگهای فارسی زبان؛فصلنامه علوم اجتماعی(علمی – پژوهشی)،1386


18- شیوه های علمی انجام طرحهای تحلیل محتوی ، فصلنامه پیام مدیران صدا و سیما


19- رسانه ها وجهانی سازی ،نشریه زمانه ،1383


20- جهانی سازی و ابزار آن 2، فصلنامه فرهنگی اجتماعی شورای عالی زنان ، ریاست جمهوری ، 1380


21- رسانه ومدیریت بحران ،فصلنامه پژوهشهاس ارتباطی ،تهران 1388.


22- مخاطب وروشهای مخاطب پژوهی،کتاب ماه علوم اجتماعی ،تهران 1388.


23- نظام مطلوب تبلیغات بازرگانی در ایران،اطلاعات سیاسی – اقتصادی(علمی – پژوهشی)،شماره های 225-226؛مردادوتیر 1385


24- بررسی دیدگاههای اساتید نسبت به نهضت تولید علم وجنبش نرم افزاری ؛قصلنامه دانشگاه اسلامی(علمی –پ‍‍ژوهشی) ،تهران


25- بررسی دیدگاههای دانشجویان نسبت به نهضت تولید علم وجنبش نرم افزاری ؛قصلنامه دانشگاه اسلامی(علمی – پ‍‍ژوهشی) ،تهران


29- تعامل دانشگاهیان با نظام ومدیریت کلان کشور ؛قصلنامه دانشگاه اسلامی(علمی – پ‍‍ژوهشی) ،تهران


30- نظام مطلوب مهندسی فرهنگی ،مقاله ارائه شده به کنفرانس مهندسی فرهنگی ،شورایعالی انقلاب فرهنگی ،دیماه 1385.


31- مهندسی فرهنگی رادیو:رویکردی فرهنگی به توسعه از طریق ارتباطات رادیویی؛دومین اجلاس جهانی رادیو(abu)،تهران 1388.


32- تهدیدات رسانه ای غرب ومدیریت بحران؛مقاله به سمینار رسانه وبحران؛صداوسیمای ج.ا.ا ،پاییز 1386.


33- سکولاریسم ومخاطب پژوهی ؛مرکز تحقیقات اسلامی صدا وسیما قم ؛همایش تلویزیون وسکولاریسم.


34- دیدگاههای مقام معظم رهبری در خصوص نقشه حامع علمی کل کشور ؛همایش نقشه جامع علمی کشور؛دانشگاه علامه طباطبایی ؛بهمن 1385


35- پیش شرطهای دسترسی به جامعه دانایی محور با تاکید بررسانه های بومی در استان بوشهر؛سمینار گردشگری بوشهر؛دیماه 1385


36- نقش زبان در خبر،مجموعه بایسته های خبر ؛معاونت سیاسی صداوسیما،1383


37- آسیبهای فرهنگی فقدان نظامنامه تبلیغات بازرگانی ،فصلنامه پژوهش وسنجش ،شماره 29،یهار 1381


38- جهانی شدن ؛زمینه ها وبازتاب آن در پژوهشهای رسانه ای ،فصلنامه پژوهش وسنجش ،شماره 25 ،بهار 1380.


39- کلیات راهکارهای اسلامی شدن دانشگاهها (1)،فصلنامه دانشگاه اسلامی(علمی –پژوهشی) ؛شماره 25و26


40- کلیات راهکارهای اسلامی شدن دانشگاهها (2)،فصلنامه دانشگاه اسلامی(علمی –پژوهشی) ؛شماره 27


41- مردم سالاری دینی ؛فصلنامه دانشگاه اسلامی(علمی –پژوهشی) ،شماره 21و22


42- ضرورت طراحی وتدوین نظام جامع تبلیغات بازرگانی،ماهنامه دانش تبلیغات ،تهران 1384.


43- نقش بسیج دانشجویی در دانشگاهها،فصلنامه مطالعات بسیج ،تهران 1383


44- نقش شبکه های اطلاع رسانی در همسر یابی،فصلنامه سازمان ملی جوانان ،تهران1388


45- رسانه های خبری وبیداری اسلامی ،فصلنامه مشرق موعود(علمی –پژوهشی) شماره 18،تهران ،1390


46- تهدیدات رسانه ای غرب ونقش بسیج در رفع تهدیدات،فصلنامه مطالعات بسیج(علمی –پژوهشی) ،تهران 1390.


47- ساختار وبلاگهای فارسی زبان ،فصلنامه علوم اجتماعی(علمی –پژوهشی) ،تهران ،1389.


48- الزامات ومانع استقرار شهر الکترونیک در ایران، فصلنامه راهبرد فرهنگ(علمی –پژوهشی) ،تهران 1389.


49- روش شناسی تحلیل واستنباط مضامین موعودگرا ،فصلنامه مشرق موعود (علمی –پژوهشی)


50 – رسانه ومدیریت بحران ؛فصلنامه پژوهشهای ارتباطی ،ویژه نامه شماره 1 رسانه ومدیریت بحران


51- رو ش شناسی پیوست نگاری فرهنگی ،کنگره بین المللی پیوست نگاری فرهنگی ،بوشهر ،1391


 


ه)مقالات در سمینارهای خارجی :


 


ICA Pre conference 2006 ، The Preconditions Of Access To Knowledge Society In Developing countries (with the emphases on Iran)


The Factors influencing gate keeping of news for presenting at international and regional arenas , peaceful criteria


Of Gate Keeping ,IAMCR ,Singapore


The content Analysis of Persian Web logs, IAMCR Conference, 2007,Portugal,losophonia university


The structure of Gaza News in western & Islamic Media ,IAMCR conference 2010;Turky


The creative advertising on social networks sites, IAMCR Conference,2011


 


و)میزگردها:


 


1- پس فرست وبازخورددر مطبوعات کودک ونوجوان،سالنامه تحلیلی – آموزشی .اطلاع رسانی ویژه مطبوعات کودک ونوجوان،شماره اول ،تهران 1375.


2- میزگرد مشکلات وموانع انجام فعالیتهای پژوهشی در کشور ؛سازمان مطالعات وتحقیقات نمسا؛1383


3- عرفی شدن ،نشست اساتید معارف ،مشهد 1384.


4- اقتصاد فرهنگ ،تابستان 1387 ،مرکز مطالعات شهر تهران


5- مسئله یابی در روش پیمایشی ؛دانشگاه عالی دفاع ملی ؛تهران تابستان 1388


6- میزگرد چالشهای توسعه منطقه ای با استفاده از فناوریهای نوین ارتباطی ،بوشهر ،1384


7- میزگرد کنفرانس بین المللی نهضت تولید علم وجنبش نرم افزاری /سالن اجلاس سران 1383


8- میزگرد چالشهای فضای مجازی ومدیریت آسیبهای اجتماعی ،وزارت کشور ،تهران 1390


9- میزگرد صفحات قرآنی درمطبوعات ،نمایشگاه بین المللی کتاب ،تهران 1390


10- میزگرد ،جنگ نرم وشیوه های مقابله با تهدیدات رسانه ای دشمن،تهران ،صداوسیما ج.ا.ا،شبکه 3 ،1390.


11- میزگرد شیوه های پاسخ به انتظارات مخاطبان رسانه ملی ،صداوسیمای ج.ا.ا ،شبکه 4 ،برنامه یک شب فیروزه ای ،زمستان 1390


 


ز)کارگاهها :


1- شیوه ها وتکنیکهای برگزاری مراسم پیروزی انقلاب اسلامی ،همایش سراسری شورای هماهنگی تبلیغات ،مشهد 1377.


2- برگزاری مراسم بر اساس چالشهای محلی ومنطقه ای ،شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی 1380؛تهران.


3- تکنیکهای اجرایی برگزاری مناسبتها ،شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی تهران 1381.


4- صنایع فرهنگی ؛سازمان فرهنگی –هنری شهرداری تهران ،1387.


5- آموزش خبرنویسی ،وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی :خبرگزاری شبستان ،رامسر ،تابستان 1385.


6- روش تحلیل محتوای شبکه های تلویزیونی ،مونیتورینگ معاونت سیاسی سازمان صداوسیما،تهران1379.


7- روش تحلیل پیشرفته رسانه های دیداری وشنیداری ،مونیتورینگ معاونت سیاسی صداوسیما؛1380تهران


8- روش تحلیل محتوی؛مرکز مطالعات ،تحقیقات وسنجش برنامه ای صداوسیما،تهران 1374.


9- روشهای سنجش افکار ،بنیاد مستضعفان ،رامسر 1383


10-روشهای سنجش افکار پیشرفته ؛بنیاد مستضعفان؛شیراز ؛1384


11- روشهای سنجش افکار ،مرکز مطالعات وتحقیقات بسیج ،مشهد مرداد 1385


12- روشهای پرسشگری ؛پژوهشکده مطالعات بسیج ؛دانشگاه شهید بهشتی ،1386


13- روشهای سنجش افکار پیشرفته ؛سازمان تحقیقات خودکفایی بسیج ،شهریور 1385.


14- کارگاه برنامه ریزی فرهنگی ؛وزارت علوم ؛تحقیقات وفناوری ،معاونت فرهنگی ،آبان 1384.


15- مخاطب شناسی وشیوه های تبلیغ ،دانشگاه شهید بهشتی ؛ویژه ائمه جماعات ورابطین فرهنگی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها،1384.


16- کارگاه تحلیل محتوای برنامه های سیما ،اداره کل آموزش معاونت سیما ،صداوسیما،1383-1384


17- کارگاه روش تحلیل محتوی ؛ویژه کارگردانان وعوامل تولید ،اداره کل آموزش سیما،تهران 1385


18- روش تحلیل پیامهای ارتباطی ؛مرکزارزیابی برنامه ها ،صداوسیما ،1380


19- شیوه های نارت وارزیابی برنامه های صبحگاهی صداوسیما ،مرکز ارزیابی صداوسیما،1384


20- سنجش افکار ،سازمان تحقیقات خودکفایی ،مشهد 1383


21- روش پیمایشی وکاربردآن در سنجش افکار ،وِزه روابط عمومی های دانشگاههای سراسر کشور ،وزارت علوم ،تحقیقات وفناوری ،تهران 1384.


22- روش تحلیل محتوای مقدماتی ؛مرکز نظارت وارزشیابی صداوسما ،تهران ،مرداد1388.


23- روش تحلیل گفتمان وکاربردهای آن ،سازمان حفاظت اطلاعات نیروهای مسلح ،تهران 1389


24- روش تحلیل گفتمان ،وزارت امورخارجه ،دوره سفرا ،معاونین حوزه وزارتی ،تهران 1390


24- روشهای تحقیق ،وزارت امورخارجه ،دوره مدیران وزارت امورخارجه ،تهران 1390،


25- تکنیکهای جنگ نرم ،دوره بسیج ،تهران 1390.


26- ارتباطات موثر در انتخابات ،موسسه رسانه گستر ،دوره اعضای اتحادیه میهنی کردستان عراق ،تهران بهمن 1390


27- انتخابات وتبلیغات ، موسسه رسانه گستر ،دوره اعضای اتحادیه میهنی کردستان عراق ،تهران بهمن 1390


28-مدیریت آسیبهای اجتماعی در فضای مجازی ،معاونت فرهنگی واجتماعی وزارت کشور ،کارگاه مدیران کل اجتماعی وزارت کشور،تهران ،تابستان 1390.


29- رسانه ها ومهارتهای زندگی ،آستان قدس رضوی ،دوره مربیان پرورشی مناطق آموزش وپرورش مشهد مقدس ،تهران 1390.


30-مهارتهای پژوهش ومطالعه ،دبیران منطقه 6 آموزش وپرورش شهر تهران،تهران 1390.


31- اصول هنجاری خبر تلویزیونی ،اداره کل پژوهش سیاسی ،صداوسیمای ج.ا.ا ،تهران تابستان 1390.


32- کارگاه روشهای پیشرفته تحقیق :روش کیو ،دانشگاه عالی دفاع ملی ،تهران 1390.


33- کارگاه طراحی پروپوزال ،دانشگاه جنگ ،تهران ،1390.


44- کارگاه روشهای تحقیق در آینده پژوهی ،دانشگاه امام حسین (ع) ،تهران 1391


45-کارگاه روش تحقیق تحلیل روایت ،دانشکده صداوسیما ،تهران ،تابستان1391


46- کارگاه روشهای تحقیق ورویکردهای آن ؛دانشگاه امام حسین (ع)،تهران تیرماه 1392.


47- کارگاه روش تحلیل محتوی ، دانشگاه امام حسین (ع)،تهران تیرماه 1392.


 


ح)سخنرانیها:


 1- استعمار فرانو،دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی،تهران 1385


2- استعمار فرانو ونقش رسانه ها درآن ؛تشکلهای سیاسی دانشگاهها ،اتحادیه تشکلهای مستقل ؛1384


3- ویژگیهای مخاطبان رسانه ها در جامعه دانایی محور ،همایش اقتصاد دانایی محور،بوشهر 1384،


4- تکنیکهای نفوذ رسانه ای غرب ؛همایش قلم استاد؛مشهد 1383


5- فناوریهای نوین ارتباطی وشیوه های نفوذ؛نهاد نمایندگی مقام مغظم رهبری در دانشگاهها منطقه 3 کشور ،1385


6- فناوریهای نوین ارتباطی وآسیبهای آن ؛دانشگاه علوم پزشکی ایلام ،1383


7- آسیب شناسی فر هنگی ،دانشگاه هنر ؛تهران 1384


8- شیوه های نفود رسانه های غربی ؛نشست اساتید دروس معارف ،مشهد،1384


9- چشم انداز تبلیغات در جامعه دانایی محور ،دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی 1385


10- همسریابی اینتر نتی ،سازمان ملی جوانان ،1387


11- فناوریهای نوین ارتباطی وعرصه های تبلیغ ؛دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم ،برگزار شده درسالن اجتماعات فیضیه ؛قم 1378


12- نقش توسعه بخشی ارتباطات ،شرکت مخابرات ایران ،1376


13- جنگ نرم وتکنیکهای آن ،همایش ملی جنگ نرم.تهران 1389


14- رسانه های فراگیر خبری وبیداری اسلامی ،هشتمین همایش بین المللی مهدویت /رسانه های زمینه ساز.تهران 1390


15- فلسفه دینی ارتباطات ورسانه ،همایش ارتباطات دینی ،مشهد ،تیرماه 1391.


16- روش شناسی تحلیل مضامین موعودگرا،همایش بین المللی مهدویت ،مرکز همایشهای بین المللی صداوسیما ،تیرماه 1391


 


ط ) ترجمه :


 1- سقوط سوسیالیزم ، ماهنامه فرهنگ توسعه ، شماره – تاریخ 1371


2- عوامل موثر بر جریان بین المللی اخبار ، در دست چاپ .


3- روابط بین الملل و ارتباطات ، دکتر مجید تهرانیان ، در دست ویرایش ( ترجمه ) .


4- اقناع و ترغیب وارسی شده ، ( مقاله ) فصلی از کتاب تبلیغات سیاسی ، در دست ویرایش .


5- چارلز ، اثر شرلی جکسون ( داستان تربیتی در خصوص رفتار با کودک ) ، تهران سال 1372 ، برای ماهنامه نهضت (ارگان سازمان نهضت سواد آموزی ) . ( ترجمه ) .


6- تاریخچه مطالعات انتقادی در ارتباطات ، اثر هائو هارت ، دردست ویرایش ، ( ترجمه ) .


7- آثار فرهنگی تبلیغات بازرگانی ، اثر گیلیان دیر ، هفته نامه صبح شماره مرداد ، 1374 .


8- اینترنت : بیم ها و امیدها اثر دکتر حمید مولانا ، 19 تیر 1374 ، هفته نامه صبح .


9- روشهای تحلیل : محتوا ، اصول و شیوه ها ،


10- تاریخچه پژوهشهای ارتباطی در جهان در دست ویرایش ، اثر پل لازارسفلد ،‌ ( ترجمه ) .


11- ترافیک یکسویه برنامه های تلویزیونی – تاپیو واریس ، ( ترجمه ) .


12- ارتباطات و روابط بین الملل ، اثر دکتر حمید مولانا ، ترجمه شده – در دست ویرایش ( مقاله ) .


13- وسایل ارتباط جمعی امروز ، تحلیلهای حاکم یا متناوب ، اثر وان دیک ، کتاب ماه علوم اجتماعی شماره 17 .


14- تحلیل گفتمان ، توسعه و کاربردها ، اثر وان دیک کتاب ماه علوم اجتماعی ، شماره 18 ) .


15- تحلیل اخبار به عنوان گفتمان ، اثر وان دیک ،کتاب ماه علوم اجتماعی شماره 19.


16- وسایل ارتباطی مسلمانان : وضعیت موجود و جهت گیری های آینده ، اثر محمد ، ا ، صدیقی ، دانشگاه الینویز ، مک کامبز، 61455/11/ ( ایالات متحده آمریکا ) ،کتاب ماه علوم اجتماعی شماره 8 ،آبان 1387.


17- مفهوم اسلامی خبر ، سعید السینی


18- شیوه های علمی انجام طرحهای تحلیل محتوا ، فصلنامه پیام مدیران صدا و سیما


19- ارتباطات و توسعه : نقد الگوی حاکم ، اورت راجرز ( ترجمه )


20- اطلاعات ،اثر ال .دیوید ریچی ،انتشارات سیج .


21- روش شناسی علوم اجتماعی ماکس وبر ،اثر توبی ای.هوف ،انتشارات


transaction books


 


ی)سوابق آموزشی


  


1- ساخت زبان فارسی


           


مترجمی زبان انگلیسی


         


 دانشگاه آزاد اسلامی / واحد جنوب تهران


         


 رسمی – دانشگاهی


         


1372 تا 1364


 


2- روش تحقیق (1)


         


 مترجمی زبان انگلیسی


         


 دانشگاه آزاد اسلامی / واحد جنوب تهران کارشناسی


         


رسمی – دانشگاهی


         


 1372 تا 1364


 


3- مبانی ارتباط جمعی         


 


ارتباطات         


 


دانشگاه آزاد اسلامی / واحد تهران (مرکز)         


 


رسمی – دانشگاهی         


 


1374 تا 1368


 


4- نظریه های ارتباط جمعی         


 


ارتباطات


           


دانشگاه آزاد اسلامی / واحد تهران (مرکز)         


 رسمی – دانشگاهی


         


 


1374 تا 1368


 


5- روزنامه نگاری تخصصی         


 


ارتباطات


           


دانشگاه آزاد اسلامی / واحد تهران (مرکز)         


 


رسمی – دانشگاهی         


 


1374 تا 1368


 


6- روزنامه نگاری عملی (گزارش ، مصاحبه)         


 ارتباطات       


 


دانشگاه آزاد اسلامی / واحد تهران (مرکز)         


 


رسمی – دانشگاهی         


 


1374 تا 1368


 


7- روشهای تحلیل و بررسی پیامهای ارتباطی         


 


ارتباطات         


 


دانشگاه آزاد اسلامی / واحد تهران (مرکز)         


 


رسمی – دانشگاهی         


 


1374 تا 1368


 


8- روشهای تحقیق (نظری و عملی )         


 


ارتباطات         


 


دانشگاه آراد اسلامی / واحد تهران (مرکز)         


 


رسمی – دانشگاهی         


 


1374 تا 1368


 


9- روشهای تحقیق 1 و 2         


 


جامعه شناسی         


 


دانشگاه آزاد اسلامی / واحد تهران (مرکز)         


 


تحصیلات تکمیلی / کارشناسی ارشد         


 


1367 تا 1366


 


10- اصول روزنامه نگاری


           


ارتباطات         


 


علامه طباطبایی


           


کارشناسی         


 


1373


 


11- مبانی ارتباط جمعی         


 


ارتباطات         


 


علامه طباطبایی         


 


کارشناسی         


 


1373


 


12- روشهای تحلیل و بررسی پیامهای ارتباطی         


 


ارتباطات


           


علامه طباطبایی         


 


کارشناسی         


 


1386


 


13- نظریه های ارتباط جمعی         


 


ارتباطات         


 


علامه طباطبایی         


 


کارشناسی


          


1373


 


14- مبانی پژوهش در ارتباطات


         


 ارتباطات         


 


دانشکده صدا و سیما         


 


کارشناسی ارشد         


 


تاکنون 1386


 


15- روشهای تحلیل محتوی         


 


ارتباطات         


 


دانشکده صدا و سیما         


 


کارشناسی ارشد         


 


تاکنون 1386


 


16- کاربرد نرم افزارهای کامپیوتری در پژوهشهای         


 


ارتباطات         


 


دانشکده صدا و سیما         


 


کارشناسی ارشد


 


تاکنون 1378


 


17- روشهای تحقیق و آمار         


 


ارتباطات (دکتری)


           


واحد علوم و تحقیقات / دکتری         


 


رسمی – دانشگاهی         


 


تاکنون 1386


 


18- روشهای پیشرفته تحقیق         


 


ارتباطات (دکتری)         


 


واحد علوم و تحقیقات / دکتری         


 


رسمی – دانشگاهی         


 


تاکنون1386


 


19- روشهای تحلیل و بررسی پیامهای ارتباطی         


 ارتباطات


           


تهران ، دانشکده علوم اجتماعی      


 


کارشناسی         


 


تاکنون 1375


 


20- اصول روزنامه نگاری


         


 


دست اندرکاران مطبوعات         


 


مرکز آموزش رسانه ها وزارت فرهنگ وارشاداسلامی اصفهان         


 


کارشناسی         


 


1375


 


21- مبانی ارتباطات         


 


دست اندرکاران رادیو و تلویزیون         


 


صدا و سیمای مرکز بازآموزی صدا و سیما         


 


کارشناسی         


 


تاکنون 1376


 


22- مبانی پژوهش در رادیو         


 


دست اندارکاران رادیو         


 


صدا و سیمای مرکز بازآموزی صدا و سیما         


 


کارشناسی         


 


تاکنون 1376 


         


 


23- مبانی پژوهش در تلویزیون


           


دست اندرکاران رادیو


           


صدا و سیمای مرکز بازآموزی صدا و سیما


        


 


 کارشناسی


         


 


تاکنون 1376


 


24- روشهای مقدماتی تا پیشرفته تحلیل محتوی


         


 


پژوهشگران


         


 


مرکز تحقیقات صدا و سیما


         


 


کارشناسی


         


 


1376 – 1375


 


25- روش تحلیل محتوی مقدماتی تا پیشرفته


                  


 


معاونت سیاسی صدا و سیما


         


 


مونیتورنیک خبر


         


 


1379 – 1378


 


26- کاربرد نرم افزار Spss در پژوهش


                  


 


معاونت سیاسی صدا و سیما


         


 


مونیتورنیک خبر


         


 


1379 – 1378


 


27- دوره های آمادگی آزمون کارشناسی ارشد


         


 


روش تحقیق


         


 


انجمن روابط عمومی ایران


                  


 


1377


 


28- دوره های آمادگی آزمون کارشناسی ارشد


         


 


روش تحقیق


         


 


موسسه فنون انتشار جمعی


                  


 


از 1378 تاکنون


 


29- دوره های آمادگی آزمون دکتری


         


 


روش تحقیق


         


 


موسسه فنون انتشار جمعی


                  


 


از 1379 تاکنون


 


30- روش تحلیل محتوی مقدماتی


                  


 


دفتر انتشارات کمک آموزشی آموزش و پرورش


                  


 


1378


 


31- روش تحلیل محتوی مقدماتی


                  


 


کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان


                  


 


1379


 


32- روش تحلیل محتوی و کاربرد نرم افزار Spss در پژوهش


         


 


پژوهشگران ایران خودرو


         


 


ایران خودرو – مرکز آموزش


                  


 


1379 تا 1378


 


33- مبانی ارتباطات


         


 


مسئولان طرح و برنامه روابط عمومی


         


 


شورای هماهنگی تبلغات اسلامی ، ستاد دهه فجر


                  


 


1380


 


34- پژوهش در تولید


                  


 


بسیج صدا و سیما آبادان


         


 


کارگاهی


         


 


1375


 


35- پژوهش در تولید


                  


 


بسیج صدا و سیما رشت


         


 


کارگاهی


         


 


1376


 


36- مبانی پژوهش در تلویزیون


                  


 


واحد ارزیابی صدا و سیما بندرعباس


         


 


کارگاهی


         


 


1376


 


37- روش تحلیل محتوی


                  


 


واحد ارزیابی صدا و سیما تهران


                  


 


1378


 


38- مبانی پژوهش در ارتباطات


                  


 


معاونت سیاسی ادراه کل پژوهشی واحد ارزیابی


                  


 


1380


 


39- شیوه های جذب مخاطب در نظام ارتباط میان فردی


         


 


پتروشیمی


         


 


سالن آمفی تئاتر پتروشیمی


         


 


کارگاهی


         


 


1379


 


40- مبانی ارتباط جمعی


         


 


دفتر تبلغات حوزه علمیه قم طرح هجرت


         


 


طلبه های حوزه علمیه


         


 


رسمی – دانشگاهی


         


 


از 1378 – 1386


 


41- روشهای پیشرفته تحقیق (دکتری)


                  


 


دانشگاه عالی دفاع ملی


         


 


رسمی – دانشگاهی


         


 


از 1384 – تاکنون


 


42- روشهای تحقیق پیشرفته  (دکتری)


                  


 


دانشگاه امام حسین (ع)


         


 


رسمی – دانشگاهی


         


 


از 1390 – تاکنون


                                     


 


43-روشهای پیشرفته تجزیه وتحلیل پیامهای ارتباطی(دکتری)


         


 


ارتباطات


         


 


دانشگاه علامه طباطبایی


         


 


رسمی-دانشگاهی


         


 


از 1388 تاکنون


 


44- روشهای آینده پژوهی  (دکتری)


                  


 


دانشگاه امام حسین (ع)


         


 


رسمی – دانشگاهی


         


 


از 1391 – تاکنون


                                     


 


45-روشهای تحقیق درسیاستگذاری فرهنگی (دکتری)


         


 


سیاستگذاری فرهنگی


         


 


پژوهشگاه مطالعات فرهنگی واجتماعی


         


 


رسمی-دانشگاهی


         


 


از 1391 تاکنون


 


46-پژوهش انفرادی (دکتری)


         


 


ارتباطات


         


 


دانشگاه علامه طباطبایی


         


 


رسمی-دانشگاهی


         


 


از 1389 تاکنون


 


غ)سخنرانی درسمینارها و همایش های بین المللی


 


عنوان اجلاس


         


 


کشور / شهر


         


 


عنوان مقاله


 


1- اجلاس انجمن بین المللی تحقیق در ارتباطات در کشورهای در حال توسعه 1997 میلادی


         


 


مکزیک / اوهاکا


         


 


فرایند سیاست گذاری ارتباطی در کشورهای در حال توسعه – 1997 میلادی


 


2- اجلاس امیک Amic1 1997 میلادی


         


 


هندوستان / مدرس


         


 


جایگاه برنامه ریزی در توسعه ارتباطی


 


3- اجلاس انجمن بین المللی تحقیق در ارتباطات


         


 


اسکاتلند ، گلاسکو


         


 


خدامحوری در رسانه 1998 میلاد


 


4- اجلاس انجمن بین المللی تحقیق در ارتباطات


         


 


آلمان ، لایپزیک


         


 


مفهوم اسلامی خبر 1999 میلادی


 


5- همایش بین المللی ، حج ، سازمان حج و زیارت


         


 


عربستان ، مکه


         


 


نقش ارتباطات میان فردی در جذب مخاطب


 


ف)همایش های داخلی


 


1- پنجمین همایش شیلات ایران ، تهران ، برگزار کننده وزارت جهاد سازندگی


         


 


نقش ویدئو در آموزش صیادان


 


2- همایش فرهنگ و ارتباطات ، ایلام ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی


         


 


نقش تکنولوژیهای جدید ارتباطی در تغذیه مطبوعات


 


3- همایش صنعت تبلیغات بازرگانی ، تهران ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی


         


 


نظامنامه تبلیغات بازرگانی یک ضرورت


 


4- همایش زن و آزادی ، شورای عالی زنان ، تهران، دانشگاه تهران


         


 


بررسی انتظارات از نقش زن در ایران انعکاس یافته در مجلات زنان


 


5- همایش نظم و دانش ، نیروی انتظامی ، تهران ، نقش وسایل ارتباطی ، در ایجاد نظم اجتماعی


         


 


نقش وسایل ارتباطی در ایجاد نظم اجتماعی


 


6- مشارکت در برگزاری سه دوره کنفرانس وحدت اسلامی


         


 


سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ، بخش ارتباطات همایش


 


ص)دوره های تخصصی گذرانده


 


1- دروه عکاسی خبری (فتوژورنالیسم)


         


 


وزارت نفت


         


 


یکساله از سال 1366 – 1365


 


2- دوره تولید فیلم کوتاه – فیلم سینمایی


         


 


انجمن سینمای جوان


           


سال 1367


 


3- دوره روزنامه نگاری توسعه


         


 


سازمان ملل متحد ، یونسکو


         


 سال 1373


 


4- دوره تخصصی آموزش خدمات ارتباطی فرودگاهی


           


هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران


           


1369 ، تهران


 


5- دوره تخصصی تبلیغ بازرگانی و تکنیکهای تبلیغات


         


 مکزیک ، مکزیکونیسی


        


 


1977 دانشگاه Ibro Amricana


 


6- دوره تخصصی سیستمهای پخش تلویزیونی


         


 


مجتمع فنی تهران


         


 


1363


 


7- کارگاه پیشرفته پژوهش


         


 


دانشگاه علامه طباطبایی ، معاونت پژوهشی گچسر


         


 


تابستان 1381


 


ت ) تحقیقات


 


 1-    تحلیل محتوای یک هفته روزنامه کیهان قبل و پس از جنگ تحمیلی عراق علیه ایران ، سال 1376 ، دانشگاه آزاد اسلامی .


 


2-    تحلیل محتوای یک هفته روزنامه های کیهان ، اطلاعات ، ابرار ، رسالت و … جمهوری اسلامی ، سال 1365 .


 


3-    بررسی نگرش دانشجویان نسبت به مطبوعات به روش Q ، 1365 ، … دانشگاه علامه طباطبایی .


 


4-    بررسی فعالیتها و ساختار روابط عمومی هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران ، تهران 1364 .


 


5-    بررسی وضعیت اشتغال مهاجرین جنگ تحمیلی ساکن در هتل بین المللی تهران ، 1365 ، با همکاری بنیاد امور مهاجرین جنگ تحمیلی .


 


6-     بررسی مکانیزمهای به کارگیری نتایج تحقیقات علوم انسانی ، تهران ، 1370 (همکار در پروژه) سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران .


 


7-    بررسی مسایل و مشکلات انجام فعالیتهای تحقیقاتی در ایران ، تهران ، 1368 ، با همکاری وزارت فرهنگ و آموزش عالی .


 


8-    تحلیل محتوای مجلات منتشر شده ، ماهیگیران (فعالیت دو ساله ماهیگیران) ، تهران ، سال 1371 ، اداره آموزش معاونت اجتماعی شرکت سهامی شیلات ایران (وزارت جهاد سازندگی) .


 


9-    نیاز سنجی از جامعه صیادی در خصوص وسایل کمک آموزشی ، تهران 1371 ، اداره آموزش معاونت اجتماعی شرکت سهامی شیلات ایران (وزارت جهاد سازندگی) .


 


10-     بررسی نظرات دانش آموزان (یک منطقه تهران) . در خصوص موضوعات درسهایی از قرآن شبهای جمعه حجت       الاسلام قرائتی ، سال 1372 ، موسسه ترویج فرهنگ قرآنی وابسته به بنیاد تعاون نور .


 


11-     تحلیل محتوای یک برنامه از درسهایی از قرآن شبهای جمعه حجت الاسلام قرائتی تهران سال 1372، موسسه ترویج فرهنگ قرآنی ، وابسته به بنیاد تعاون نور .


 


12-     به کارگیری موثرترین مکانیزمهای تبلیغی برای انجام تبلیغات کار او موثر ، تهران سال 1372 ، دفتر بررسیهای اجتماعی سازمان نهضت سواد آموزی .


 


13-     نیاز سنجی از دانش آموزان استان تهران ، در خصوص موضوعات درسهایی از قرآن و ارزیابی عملکرد مسابقات درسهایی از قرآن ، سال 1373 ، موسسه ترویج فرهنگ قرآنی ، وابسته به بنیاد تعاون نور .


 


14-     نظرسنجی در خصوص ماهواره ها ، تهران ، سال 1373 ، موسسه ترویج فرهنگ قرآنی با همکاری گروه ارتباطات دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی .


 


15-     بررسی نظرات و مشکلات روابط عمومی های استان گیلان و مازنداران و خوزستان ، شرکت سهامی شیلات ایران، دفتر مطالعات اجتماعی و برنامه ریزی ، تهران ، 1372 .


 


16-     بررسی سیر مطالعات غربشناسی در مراکز پژوهشی ایران ، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی از سال 1375 در دست انجام ، به طور مستمر از تکمیل شدن .


 


17-     بررسی عوامل موثر بر رضامندی مردم از مطبوعات ، ارزیابی عملکرد روزنامه کیهان ، دانشگاه علامه طباطبایی ، دانشکده علوم اجتماعی ، گروه ارتباطات ، تهران 1374 .


 


18-     بررسی عناصر فرهنگی فیلمهای پرمصرف ویدئویی ، (تحلیل محتوا) ، وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی ، مرکز پژوهشهای بنیادی ، تهران 1374 .


 


19-     ارزیابی عملکرد شهرداری منطقه 16 ، شهرداری منطقه 16 ، معاونت اجتماعی ، تهران ، 1373 .


 


20-     بررسی دیدگاههای انتقادی متفکران مسلمان در خصوص وسایل ارتباط جمعی ، دانشگاه علامه طباطبایی ، دانشکده علوم اجتماعی ، گروه ارتباطات ، تهران 1375 .


 


21-     ارزیابی عملکرد و نیاز سنجی از مخاطبان هفته نامه صبح ، تهران ، فروردین 1375 .


 


22-     طرح بررسی عوامل موثر بر اعتماد مردم به رسانه ها


 


23-     طرح بازار سنجی (تبلیغات و ارزیابی) محصولات شرکت کیوان ، پیشنهادی فروردین 1376 .


 


24-     بررسی دیدگاههای حضرت امام خمینی (ره) در خصوص وسایل ارتباط جمعی ، در دست بررسی .


 


25-     غرب از منظر حضرت امام خمینی (ره) طرح تحقیق – پیشنهادی بهمن 1375 – پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی .


 


26-     بررسی ساختار اخبار شبکه اول سیما و رادیو یک ماه پیش از انتخابات و یک ماه پس از انتخابات مجلس دوره چهارم .


 


27-     ارزیابی عملکرد ستادهای دهه فجر کل کشور و نیازسنجی در خصوص برنامه های مورد انتظار شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ، 1376 .


 


28-     تحقیق تولید : ویژه برنامه انقلاب اسلامی – ده قسمت شبکه یک گروه حماسه و دفاع مقدس 1379 .


 


29-     ضرورت سنجی و نیاز سنجی پژوهشی ، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ، واحد پژوهش – تهران 1378 .


 


30-     بررسی وضعیت موجود بهره گیری از روشهای تبلیغی مبلغان و بهینه سازی روشها و ارائه راهکارهای بهبود وضعیت ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی – سازمان تبلیغات اسلامی (طرح ملی) ، 1379 .


 


31-     راهکارهای آموزشی پژوهشی و تبلیغی و شیوه های به کارگیری روشهای نوین و کارآمد ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی . سازمان تبلیغات اسلامی ، (طرح ملی) تهران 1379 .


 


32-     جایگاه کنونی مسجد در نزد افکار عمومی و شیوه های محوریت بخشی و اعتلای جایگاه آن در حیات آن فرهنگی- اجتماعی ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی ، سازمان تبلیغات اسلامی (طرح ملی) تهران 1379 .


 


33-     تعاملات و ارتباطات مسجد با سایر نهادهای اجتماعی و شیوه های اعتلا بخشی این تعاملات ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی – سازمان تبلیغات اسلامی (طرح ملی) تهران 1379 .


 


34-     نقش بسیج دانشجویی در دانشگاهها ، سازمان بسیج دانشجویی ، تهران ، 1380 .


 


35-     آسیب شناسی عملکرد بسیج دانشجویی در دانشگاهها و نیاز سنجی از مسئولان بسیج دانشجویی ، سازمان بسیج دانشجویی ، تهران 1380 .


 


36-     معرفه های گزینشی اخبار برای پخش در عرصه های بین المللی و جهانی ، معاونت سیاسی صدا و سیما ، اداره کل پژوهش ، تهران 1379 .


 


37-     بررسی دیدگاههای دبیران علوم اجتماعی در خصوص انتشار مجدد مجله رشد علوم اجتماعی ، دفتر انتشارات کمک آموزشی ، آموزش و پرورش ، تهران 80 – 1379 (ملی) .


 


38-     ارزیابی دوره های برگزار شده طرح تابستانی اوقات فراغت ، سازمان تبلیغات اسلامی ، تهران 1379 .


 


39-     آیین ها و مراسم خرافی در ایام سوگواری ، سازمان تبلیغات اسلامی ، سازمان آموزش و پرورش ، تهران 1378 .


 


40-     نظامنامه تبلیغات بازرگانی ، دانشگاه علامه طباطبایی ، تهران 1381 .


 


41-     تحلیل محتوی هفته نامه فرهیختگان ، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران 1381 .


 


42 –   تحلیل محتوی هفته نامه صبح صادق ، سپاه پاسدارن انقلاب اسلامی ، 1383 .


 


43 –   بررسی دیدگاههای دانشجویان واساتید دانشگاه هنر نسبت به آسیب شناسی فرهنگی ؛دانشگاه هنر 1384-1385 /مطالعه تطبیقی دانشگاه هنر با دانشگاه امیر کبیر


 


44- شاحصهای دینداری در نزد دانشجویان/طرح ملی /نهاد نماینذگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها ؛1382


 


  45- بررسی وشناخت یزان کارآمدی نظامج.ا.ا؛طرح ملی ؛مجمع تشخیص مصلحت نظام ؛1384


 


 46- سنجش اعتبار طرحهای ملی ؛شورای عالی انقلاب فرهنگی /طرح ملی /1384-1385/مورد پژوهی پیمایش ارزشها ونگرشها


 


 47- راهکارهای ارتقای تعامل مناسبات دانشگاهیان با نظام ؛نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها ،1384


 


48-    اثر تبلیغ برمصرف کتاب ،وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی ؛معاونت فرهنگی ,پاییز 1383


 


49- تحلیل محتوای نشریه کتاب هفته از منظر فرم ومحتوی ،وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی ،1384


 


50- تحلیل محتوای هفته نامه صبح صادق ؛معاونت فرهنگی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ؛1384-1385


 


51-بررسی جایگاه بسیج دانشجویی در نزد دانشجویان دانشگاههای کشور،مرکز مطالعات راهبردی سازمان بسیج دانشجویی،1384


 


52-طراحی پیامهای آموزشی در زمینه پیشگیری از جرائم ؛قوه قضائیه ؛مرکز مطالعات اجتماعی ؛1383-1384


 


53- طراحی پیامهای آموزشی در زمینه پیشگیری از آسیبهای اجتماعی ؛قوه قضائیه ؛مرکز مطالعات اجتماعی ؛1383-1384


 


54- طراحی پیامهای آموزشی در زمینه گسترش فرهنگ  پیشگیری از جرائم ؛قوه قضائیه ؛مرکز مطالعات اجتماعی ؛1383- 1384


 


55- مشارکت در پروژه بررسی علل بی تفاوتی دانش آموزان نسبت به ارزشهای دینی


 


56-بررسی دیدگاههای دانسجویان نسبت به راهکارهای تحقق نهضت تولید علم وجنبش نرم افزاری (طرح ملی)،سازمان فرهنگی –هنری شهرداری تهران،1383-1384


 


57- بررسی دیدگاههای اساتید نسبت به راهکارهای تحقق نهضت تولید علم وجنبش نرم افزاری (طرح ملی)،سازمان فرهنگی –هنری شهرداری تهران،1383-1384


 


58- مشارکت در طرح بررسی نقش اعتقادات مذهبی دانشجویان درارتقای سطح تحصیلی ایشان/مرکز سنجش افکار دانشگاهیان /1384-1385


 


59-//بررسی نظرات دانشجویان نسبت به جریانهای دینی وگرایشهای عرفانی کاذب /مرکز سنجش افکار دانشگاهیان ؛1384-1385


 


60-//بررسی نظرات دانشجویان درخصوص راههای جذب ایشان به شرکت فعال درکلاسهای دروس معارف/مرکز سنجش افکار دانشگاهیان؛1384-1385


 


61-//بررسی میزان رضامندی دانشجویان از عملکردفرهنگی نظام آموزش عالی /مرکز سنجش افکار دانشگاهیان؛1384-1385


 


62-//بررسی دیدگاههای دانشجویان نسبت به روشهای کارآمدآموزش مفاهیم دینی /مر کز سنجش افکار دانشگاهیان؛1384-1385


 


63-//بررسی میزان کامیابی گروههای معارف اسلامی در تحقق اهداف تربیتی از منظردانشجویان/مرکز سنجش افکار دانشگاهیان،1384-1385


 


64-//بررسی میزان کامیابی گروههای معارف اسلامی در تحقق اهداف تربیتی از منظراساتید/مرکز سنجش افکار دانشگاهیان،1384-1385


 


65-//بررسی دیدگاههای دانشجویان درخصوص انرژی هسته ای /مرکز سنجش افکار دانشگاهیان ،1384-1385


 


66-//بررسی جایگاه محبوبترین شخصیتهای اجتماعی وفرهنگی در نزد دانشجویان/مرکز سنجش افکار دانشگاهیان،1384-1385


 


67-//بررسی جایگاه نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها در نزد دانشجویان/مرکز سنجش افکار دانشگاهیان؛1384-1385


 


68-//بررسی دیدگاههای مردم نسبت به دانشجو ودانشگاه /مرکز سنجش افکار دانشگاهیان ،1384-1385


 


69-//بررسی دیدگاههای دانشجویان در پیرامون وضعیت فرهنگی دانشگاههای کشور/مرکز سنجش افکار دانشگاهیان،1384-1385


 


70-//بررسی گرایشهای فرهنگی دانشجویان دختر ایرانی /مرکز سنجش افکار دانشگاهیان،1384-1385


 


71-بررسی دیدگاههای شهروندان تهرانی در پیرامون طرح الزام دولت مبنی برتثبیت قیمتهای کالاهای اساسی /مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ،بهمن 1383


 


72- بررسی نظرات مدیران،برنامه ریزان ومخاطبان درباره اثربخشی برنامه های بسیج سازندگی /مرکز سنجش افکارنمسا،1383


 


73- بررسی نظرات مدیران،برنامه ریزان ومخاطبان درباره راه اندازی مراکز خدمات مشاوره ای وکانونهای جوانان بسیج /مرکز سنجش افکارنمسا،1383


 


74- بررسی نظرات مدیران،برنامه ریزان ومخاطبان درباره برنامه تامیننیروی انسانی مورد نیاز رده های مقاومت به صورت پاره وقت /مرکز سنجش افکارنمسا،1383


 


75- بررسی نظرات مدیران،برنامه ریزان ومخاطبان درباره اثربخشی برنامه های کمک هزینه های رده های مقاومت /مرکز سنجش افکارنمسا،1383


 


76- بررسی نظرات مدیران،برنامه ریزان ومخاطبان درباره اثربخشی برنامه های یادواره شهدای مجلی زن /مرکز سنجش افکارنمسا،1383


 


77-بررسی نظرات مدیران،برنامه ریزان ومخاطبان درباره اثربخشی برنامه آموزشی عبرت /مرکز سنجش افکارنمسا،1383


 


78- بررسی نظرات مدیران،برنامه ریزان ومخاطبان درباره اثربخشی برگزاری یادواره های شهدای پایگاهها وجوزه ها /مرکز سنجش افکارنمسا،1383


 


79- بررسی نظرات مدیران،برنامه ریزان ومخاطبان درباره ارزشیابی عملکردفرماندهانومدیران رده های نیروی مقاومت/مرکز سنجش افکارنمسا،1383


 


80-گرایشهای فرهنگی دختران وزنان تهرانی/مرکز سنجش افکار نمسا،1383


 


81-راهنمای پروژه تهدیدات رسانه ای غرب وهم پیمانانش برعلیه امنیت ملی ج.ا.اوتدوین استراتژی مناسب برای مقابله با آنها/دانشگاه عالی دفاع ملی 1385


 


82- تهدیدات رسانه ای غرب ونقش بسیج دررفع تهدیدات،پژوهشکده مطالعات بسیج ،1387


 


83-مدلی کاربردی برای مواجهه با چالشهای فضای مجازی :وزارت کشور ،تهران 1390


 


84-انتخاب مردم ،راهکارهای اقتدار یابی نخبگان ،وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی ،موسسه فرهنگی ایرانیان ،تهران 1390


 


85-بومی سازی ارزشهای خبری ،دانشگاه علامه طباطبایی،تهران 1390.


 


86-آسیب شناسی ارتباطات دینی ،پژوهشکده باقر العلوم (ع)تهران 1389.


 


87- بررسی کارآمد ترین روشهای تبلیغاتی در بسیج ،پژوهشکده مطالعات بسیج ،تهران 1392


 


   گ)*همکاری در نشریات:


 


1-    روزنامه کیهان ، سرویس شهرستانها  .


 


2-    تدارک نشریه پیام دانشگاه برای دانشگاه آزاد اسلامی ، فعالیتهای اولیه به مدت سه ماه .


 


3-    گاهنامه گزیده مقالات روستا و توسعه به عنوان ویراستار و مترجم و محقق ، از سال 1369 الی 1370 .


 


4-    فصلنامه سیاست علمی و پژوهشی وابسته به مرکز سیاست علمی وزارت فرهنگ و آموزش عالی به عنوان مسئول بخش گزارش ، مصاحبه و اخبار سه شماره فصلنامه


 


5-    فصلنامه دفتر دانش ، وزارت فرهنگ و آموزش عالی در بخش گزارش و مقالات، سه شماره فصلنامه .


 


6-     ماهنامه فرهنگ توسعه ، به عنوان هیئت علمی و مشاور به مدت سه ماه .


 


7-    هفته نامه حوادث ، به عنوان عضو هیئت مشاوران به مدت پانزده ماه .


 


8-    فصلنامه ماهیگیران ، به عنوان اداره کمک آموزشی ، به مدت دو سال ، از سال 1370 تا 1372 .


 


9-    ماهنامه پژوهش و سازندگی ، وزارت جهاد سازندگی ، به عنوان ویراستار ، دو شماره .


 


10-     فصلنامه پیام مدیران ، سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران ، عضو هیات تحریر به مدت 1 سال .


 


11-     فصلنامه سنجش و پژوهش ، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ، عضو شورای علمی به تناوب .


 


12-     فصلنامه قبسات ، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به مدت یک سال .


 


13-     سردبیر فصلنامه علمی و پژوهشی بسیج .


 


14-     عضو شورای تحریریه قلمستان .


 


15-     مدیر مسئول فصلنامه دانشگاه اسلامی .


 


16-     مشاور نشریه دانش تبلیغات .


 


17 –    مدیر فصلنامه اندیشه انقلاب اسلامی .


 


18– سردبیر کتاب ماه علوم اجتماعی (وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی )از 1386 تا1390


 


ک)مسئولیت همایشها:


 


1- دبیر همایش مهندسی فرهنگی/شورایعالی انقلاب فرهنگی /دیماه 1385


 


2- دبیر همایش ملی صنایع فرهنگی /1387


 


3- دبیر علمی همایش بسیج سازندگی ونقش آن در توسعه همه جانبه کشور ،اردیبهشت 1388


 


4- دبیر همایش ملی ارتباطات دینی ،سازمان تبلیغات اسلامی ،تهران ،1389


 


5- دبیر علمی ،همایش بین المللی جنبش نرم افزاری ،نهضت تولید علم 1384.


 


 


 


 


 


 


[ad_2]

لینک منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *